“OYMYAKON” (โอมยาคอน) หมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลก! ติดลบถึง -71.2°C

“OYMYAKON” (โอมยาคอน) หมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลก! ติดลบถึง -71.2°C

Oymyakon หมู่บ้านรัสเซีย ต้องอยู่กับความหนาวเหน็บ ด้วยอุณหภูมิติดลบกว่า -71 องศาเซลเซียส! และยาวนานเป็นเวลากว่าครึ่งปี หากเป็นคุณ…..จะทำอย่างไร?