“วันตราดรำลึก” ประจำปี 2554

“วันตราดรำลึก” ประจำปี 2554

ททท.ตราด ชวนร่วมงาน “วันตราดรำลึก” ประจำปี 2554          ททท.ตราด ชวนเข้าร่วมงาน “วันตราดรำลึก” ประจำปี 2554 และร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง ระหว่างวันที่…