เที่ยว “ รัฐฉาน ” สัมผัสวิถีชีวิตไทใหญ่

เที่ยว “ รัฐฉาน ” สัมผัสวิถีชีวิตไทใหญ่

การท่องเที่ยวไปยัง รัฐฉาน อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ไม่จากบ้านเรานัก สหภาพพม่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และยังเป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนคาบสมุทรอินโดจีน ฉาน คือ รัฐซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสหภาพพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar) ชื่อรัฐนั้น ตั้งจากชนชาติฉาน หรือ ชาวไทใหญ่ ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของรัฐ…