เทศกาลเก็บเกี่ยวองุ่น ประจำปี 2557 ณ ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์

เทศกาลเก็บเกี่ยวองุ่น ประจำปี 2557 ณ ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์

ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ ไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้นกำเนิดไวน์ไทยคุณภาพ “มอนซูน แวลลีย์” โดยสยาม ไวเนอรี่ ชวนนักท่องเที่ยวและเหล่าคนรักไวน์ไปเยี่ยมเยือนไร่องุ่นอีกครา ในเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตประจำปี 2557 หรือ “หัวหินฮิลส์ ฮาร์เวส เฟสติวัล 2014”…