798 อาร์ตโซน : เสพงานศิลป์ กลางมหานครปักกิ่ง

798 อาร์ตโซน : เสพงานศิลป์ กลางมหานครปักกิ่ง

ทุกตารางนิ้วของที่นี่ คืองานศิลปะ แม้แต่บนพื้นยังมีการนำก้อนอิฐมาเรียงเป็นภาพ และข้อความต่างๆ มันทำให้เราจดจ้องต้องมนต์อยู่ในเมืองศิลปะแห่งนี้ ชนิดที่ไม่อาจละสายตาได้ 798 อาร์ตโซน : เสพงานศิลป์ กลางมหานครปักกิ่ง 798 Art Zone อาจไม่เป็นที่รู้จักนักเทียบกับแหล่งศิลปะทั่วโลก แต่ก็เป็นเมืองศิลปะเมืองหนึ่ง…