E-Travel Map.. มิติใหม่ด้านการสื่อสารท่องเที่ยว..

E-Travel Map.. มิติใหม่ด้านการสื่อสารท่องเที่ยว..

บริการแผนที่อัจฉริยะ (E-Travel Map) มิติใหม่ด้านการสื่อสารท่องเที่ยว.. ครั้ง แรกของมิติใหม่ด้านการสื่อสารท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส)…