ตะลุยดินแดนเวสเทอรอส ใน นิทรรศการ Game of Thrones ที่ไอร์แลนด์เหนือ

ตะลุยดินแดนเวสเทอรอส ใน นิทรรศการ Game of Thrones ที่ไอร์แลนด์เหนือ

เยือนอาณาจักรทั้ง 7 ของดินแดนเวสเทอรอส ในเมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ ผ่านการชมนิทรรศการ Game of Thrones: The Touring Exhibition ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน และจะมีไปจนถึง เดือนกันยายน 2562