งาน International J Food Festival 2013

งาน International J Food Festival 2013

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา  และ เซ็นทรัลเฟสติวัล ร่วมกับ  ทรูยู,  เมืองไทยประกันชีวิต, หยั่นหว่อหยุ่น และ…