ถูกแต๊แม่สาย แม่สายแกรนด์เซลล์ ปิดเมืองช็อป!!!

ถูกแต๊แม่สาย แม่สายแกรนด์เซลล์ ปิดเมืองช็อป!!!

ลดกระหน่ำ แม่สายแกรนด์เซลล์ ปิดเมืองช็อป 2 แผ่นดิน!!! ลดราคาสินค้าและบริการ ต่างๆ กว่า300 ร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2558 นี้…