เทศกาลอาหารอร่อย และของดี 123 ปี เมืองคนงาม บ้านโป่ง

เทศกาลอาหารอร่อย และของดี 123 ปี เมืองคนงาม บ้านโป่ง

ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลอาหารอร่อย และของดี 123 ปี เมืองคนงาม บ้านโป่ง” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี