บทเพลงใหม่เพื่อเมืองหลวงของเรา “มหานคร”

บทเพลงใหม่เพื่อเมืองหลวงของเรา “มหานคร”

ททท. กรุงเทพฯ เปิดตัวโครงการ กรุงเทพฯ… “มหานคร” . . นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าททท. กล่าวถึงการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ ปี 2554…