“Ussuri Bay” ธรรมชาติเปลี่ยนเศษแก้ว ให้กลายเป็น ชายหาดกรวดหลากสีสัน!

“Ussuri Bay” ธรรมชาติเปลี่ยนเศษแก้ว ให้กลายเป็น ชายหาดกรวดหลากสีสัน!

ชายหาด ตั้งอยู่ใกล้เมืองวลาดวอสต็อก ของรัสเซีย ในอดีตเป็นที่ทิ้งขวดเครื่องดื่ม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ธรรมชาติ คลื่นทะเลได้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็น