เที่ยวศรีลังกา

ข้อมูลน่ารู้ ก่อนไป เที่ยวศรีลังกา

Home / ทิปท่องเที่ยว / ข้อมูลน่ารู้ ก่อนไป เที่ยวศรีลังกา

ศรีลังกา (Sri-Lanka) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เป็นเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย และเป็นเกาะที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ “เกาะลังกา” มาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่าย “เถรวาท” ที่มั่นคงและมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งประเทศหนึ่ง

ในอดีตมีชื่อเรียก ได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 (ค.ศ.1974) และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ซึ่งชื่อในปัจจุบันคือ ศรีลังกา ชีวิตบนเกาะนี้ ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ระหว่างรัฐบาล และกบฏแบ่งแยก พยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ซึ่งได้มีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อต้นปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002)

SriLanka10

ลักษณะภูมิประเทศ
ศรีลังกาเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากตอนใต้ของอินเดียประมาณ 80 กิโลเมตร มีรูปร่างคล้าย ลูกขนุน บ้างว่าเหมือนไข่มุก หรือหากให้ดูโรมาติกกว่า นั้นก็ว่าเหมือนหยดน้ำตา มีพื้นที่ 65,610 ตารางกิโลเมตร หรือเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 8 เท่า จากลักษณะ ภูมิประเทศดังกล่าว ได้มีนักจินตกวีผู้มีอารมณ์ได้เพ้อพรรณนาเอาไว้ว่า “ เกาะลังกาประดุจไข่มุกสุกสกาวสดใส ทอแสงอยู่ท่ามกลางคลื่นลมและแสงแดด กลางมหาสมุทรอินเดีย… ถ้าจะเปรียบอินเดียเสมือนใบหน้าของหญิงสาว เกาะลังกานั้นเล่าก็เสมือนน้ำตาหยดหนึ่งของเธอ ที่หยุดผ่านพวงแก้มลงทางปลายคาง…ฉะนั้น ”

ข้อมูลน่ารู้ ก่อนไป เที่ยวศรีลังกา

ข้อมูลทั่วไปประเทศศรีลังกา

เมืองหลวงศรีลังกา กรุงโคลัมโบ (Colombo)
ชื่อประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
วันสำคัญ วันชาติ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เมืองสำคัญ เมืองแคนดี้ (Kandy)
ระบบการปกครอง ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐภายใต้ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ภูมิศาสตร์
– มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์ ไข่มุก หรือหยดน้ำ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 54 ของโลก พื้นที่ 65,610 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าไทย 8 เท่า)
ภูมิอากาศ เป็นแบบประเทศเขตร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียสตลอดปี
ประชากร ประชากร 20 ล้านคน
ภาษา ที่ใช้พูดกันคือ สิงหล ทมิฬและอังกฤษ ภาษาทางราชการคือ สิงหล
ศาสนา ศาสนาพุทธ 69 เปอร์เซ็นต์ ฮินดู 15 เปอร์เซ็นต์ คริสต์ 8 เปอร์เซ็นต์ อิสลาม 8 เปอร์เซ็นต์
เวลา ช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง
เงินตรา ศรีลังการูปี (1 รูปี มี 100 เซ็นต์) ธนบัตรมีใบละ 10, 20, 50, 100, 200, 500 และ 1,000 คิดเป็นเงินไทยง่ายๆ 100 รูปี เท่ากับ 35 บาท
พอซอน ฮูดาวา (Poson Udawa) เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนมิถุนายน เป็นวันที่พระมหินท์แสดงธรรมให้กับพระจ้าเทวานัมปิยะติสสะที่มหินตาเล ใกล้กับเมืองอนุราธปุระเป้นครั้งแรก มีประชาชนมาร่วมงานเป็นแสนคนทุกปี
เวลาทำงาน ราชการ 08.30 – 16.30 น. ร้านค้าส่วนใหญ่เปิด 10.00 – 18.00 น. ในวันจันทร์ถึงเสาร์ วันอาทิตย์เปิดถึง 14.00 น.
ธนาคาร เปิด 09.00 – 13.30 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้น Seylan Bank เปิด 09.00 – 20.00 น. และวันเสาร์เปิด 09.00 – 11.00 น.
เทศกาลสำคัญ “เพราเฮรา” (Perahera) หรือเทศกาลแห่งพระเขี้ยวแก้ว จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเพื่อขอพรขอฝน มีช้างร่วมขบวนกว่า 100 เชือก ประชาชนเดินพาเหรด 1,000 คน เต้นรำ รำคบไฟ
ไฟฟ้า ระบบ 220-240 โวลต์ 50 ไซเคิล ปลั๊กไฟเป็นแบบขากลม 3 ขา ควรมี Adapter ติดตัวไปด้วย
วีซ่า คนไทยเข้าศรีลังกาโดยไม่ต้องทำ วีซ่า และสามารถอยู่ได้นานถึง 30 วัน รวมทั้งขอต่อ ได้ถึง 90 วัน
ศุลกากร อนุญาตให้นำเข้าเหล้าได้คนละไม่เกิน 2 ลิตร ไวน์ 2 ขวด บุหรี่ 200 มวน ซิการ์ 50 มวน น้ำหอมตามความเหมาะสม หากมีเงินสดเกิน 10,000 USD
โทรศัพท์ อัตราค่าโทรศัพท์ทางไกลมีอัตราค่อนข้างแพง
หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น
ตำรวจ 01-433333
ดับเพลิง – รถพยาบาล 01-422222
อุบัติเหตุช่วยเหลือ 01-691111
เวลาบินเครื่องบิน 073-2677 , 073-2377
ศูนย์นักท่องเที่ยว 01-437571 , 01-437059-60
ตรวจคนเข้าเมือง วีซ่า 01-597510-3
รถไฟ 01435838
แท็กซี่ 01-688688

การเดินทางไปศรีลังกา เดินทางโดยเครื่องบิน มี 5 สายการบิน บินจากกรุงเทพฯไปยังกรุงโคลัมโบ วันละ 2 – 5 เที่ยวบิน คือ การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ส มาเลเซียนแอร์ไลน์ส คาเธ่ย์แปซิฟิค ศรีลังกาแอร์ไลน์ส ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก http://www.oceansmile.com/Srilangka/TourSrilangka1.htm และ http://www.2by4travel.com/