10 โบราณสถานเอเชีย ที่คงความงามและศรัทธา

Home / Uncategorized / 10 โบราณสถานเอเชีย ที่คงความงามและศรัทธา

วันนี้ Travel MThai ขอพาสมาชิกไปเยือนวัดโบราณต่างๆ ตั้งแต่วิหารโอ่อ่าแห่งแดนชมพูทวีป ยันวัดริมเขาแห่งแดนซามูไร ทั้งวัดพุทธ วัดฮินดู วัดเชน และสารพัดวัดเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม และยังเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้มีความเลื่อมใส ที่สักครั้งในชีวิตน่าจะได้ไปเยือนและสักการะ

10 โบราณสถานเอเชีย ที่คงความงามและศรัทธา

 

นครวัด (Angkor Wat) เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

angkor-wat

เป็นโบราณสถานและศาสนสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งต่อมาได้หลอมมาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธ ถือเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นเทวสถานถวายแด่พระวิษณุและเพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์เอง มีงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบขอมโบราณที่ยังสมบูรณ์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์

 

โบโรบูดูร์ (Borobudur) เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

2336220351_825a1b92d3_b

ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย สถาปัตยกรรมศิลปะฮินดู-ชวา มีลักษณะเป็นรูปทรงดอกบัวที่สร้างขึ้นด้วยหินเป็นจำนวนกว่าสองล้านก้อน มีด้วยกันทั้งหมด 3 ชั้น สร้างขึ้นตามความเชื่อของพุทธศาสนาเพื่อเป็นตัวแทนของจักรวาล มีงานประติมากรรมรูปปั้นและการแกะสลักหินเป็นเรื่องราวของโลกมนุษย์จนไปถึงชั้นสวรรค์ โบโรบูดูร์ตั้งอยู่บนเกาะชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาประมาณ 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1293-1393 ได้รับการยกเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534

 

วัดพรัมบานัน (Prambanan) เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

prambanan

เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ของฮินดู ที่สร้างขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 1340 มีลักษณะเป็นกลุ่มเจดีย์และวิหารหินขนาดใหญ่เรียงรายกัน ภายในตัววิหารหลักมีงานแกะสลักหินและประติมากรรมตามเนื้อหาของคัมภีร์รามายณะ วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินใหญ่บนเกาะชวาเมื่อปี พ.ศ. 2006 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2461 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2496 ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534

 

วัดพูลกุกซา (Bulguksa Temple) เมืองเคียงจู ใกล้กับเมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้

bulguksa-temple-unesco-world-heritage-58073

วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรชิลลา (Silla) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองเป็นอย่างมากตามชื่อของวัดที่แปลว่า “วัดแห่งดินแดนพระพุทธศาสนา” มีงามสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นวัดขนาดเล็กแต่ได้รับการบูรณะเรื่อยมา วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในช่วงสงครามครั้งใหญ่กับญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2136 ซึ่งภายหลังสงครามวัดแห่งนี้คงเหลือเพียงแค่สะพานบันไดและเจดีย์หินที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนที่เหลือนั้นได้รับการบูรณะขึ้นมาทั้งหมด วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2538

 

วัดหยวนทง (Yuantong Temple) เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

kunming-yuantong-temple (6)

วัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 1200 ปี สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถังและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ซึ่งแต่เดิมนั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิม แต่ได้รับบูรณะหลายครั้งจนเป็นวัดที่เห็นในปัจจุบัน วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย (มหายาน หินยาน และลามะ) ภายในวัดประดิษฐานพระสังกัจจายน์ในบริเวณอุโบสถ เจ้าแม่กวนอิมพันกรและเจ้าแม่กวนอิมหยกภายในศาลากลางสระมรกตขนาดใหญ่บริเวณช่วงกลางของวัด วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาทั้งในหมู่ชาวจีนและชาวไทยที่นิยมไปไหว้สักการะขอพร

 

วัดม้าขาว หรือ ไป๋หม่าซื่อ (Baima Si) เมืองลั่วหยาง ใกล้กับเมืองซีอาน ประเทศจีน

Kloster-der-wei-en-Pferdeภาพ : china-entdecken.com

วัดพุทธแห่งแรกของประเทศจีน ที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ฮั่นราวปี ค.ศ. 68 เพื่อเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ที่คณะทูตที่ได้ไปสืบพุทธศาสนายังประเทศอินเดียและนำกลับมาโดยบรรทุกมาบนหลังม้าสีขาวพร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 2 รูป โดยพระทั้ง 2 รูปนี้ก็ได้จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ โดยภายในวัดก็ได้มีการตั้งสุสานของพระทั้งสองรูปไว้ให้ชาวพุทธได้สักการะบูชารวมไปถึงรูปปั้นม้าสีขาวสัญลักษณ์ของวัด ที่น่าสนใจอีกอย่างคือภายในบริเวณวัดมีวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2535 อยู่หนึ่งหลังด้วย

 

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) เมืองนารา ใกล้กับเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

2165_01

วัดมรดกโลก มีสิ่งก่อสร้างด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก “หอไดบุทสึ” (Daibutsuden) เป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่มีความสูงราว 15 เมตร นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีงานศิลปะโบราณอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกเช่น ประตูนันไดมง (Nandaimon Gate) และประตูชูมง (Chumon Gate) วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเมืองนารา เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวพุทธในเมืองนาราและจังหวัดข้างเคียง

 

วัดเชนรานัคปุระ (Ranakpur Temple) เมืองอุทัยปุระ  ประเทศอินเดีย

pic2ภาพ : Tim Makins

วัดที่สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนอันเลื่องลือของประเทศอินเดีย ภายในเต็มไปด้วยงานแกะสลักอันสวยงาม เป็นวัดของศาสนาเชนซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกับศาสนาพุทธ วิหารแห่งนี้มีทั้งความวิจิตรสวยงามและโอ่อ่าราวกับปราสาทในเทพนิยาย วิหารแห่งนี้เปิดให้เข้าชมได้ฟรีแต่จะมีการเก็บค่าถ่ายรูปและค่าถ่ายวีดีโอแทน

 

พุทธคยา (Bodh Gaya) เมืองพิหาร ใกล้กับเมืองคยา ประเทศอินเดีย

8099183926_f4131902c4_z

สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนามีอายุกว่า 2,600 ปี เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธเพราะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ภายในบริเวณพุทธคยาได้แบ่งส่วนเป็นอนุสรณ์สถานหลายแห่ง เช่น ต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้แตกหน่อมาจากต้นเดิม พระแท่นวัชรอาสน์ และอนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ พุทธคยาได้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและได้รับการบูรณะเรื่อยมา พุทธคยามีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดมหาโพธิ์ (Mahabodhi Temple) และภายในเจดีย์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุกว่า 1,500 ปีอีกด้วย พุทธคยาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2545

 

วัดถ้ำอชันตา (Ajanta Cave Temple) เมืองออรังคาบัด ประเทศอินเดีย

AjantaChait

ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดถ้ำที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุด ประกอบไปด้วยกลุ่มถ้ำภายในร่วม 30 ถ้ำ ใช้เวลาในการสร้างกว่า 800 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 ภายในมีวิหารขนาดใหญ่ มีงานแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูป และเรื่องราวของพระพุทธศาสนา มีถ้ำภาพชาดกที่มีภาพเรื่องราวในชาดกต่างๆ ซึ่งงานแกะสลัก ประติมากรรมและศิลปกรรมภายในถ้ำเหล่านี้ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งถ้ำแห่งนี้มีทั้งส่วนของถ้ำที่เป็นทั้งนิกายเถรวาทและมหายานที่ได้ถูกสร้างต่อๆ กันมาในยุคสมัยต่างๆ

 

ข้อมูลและภาพ : skyscanner.co.th / emilyluxton.co.uk / china-entdecken.com / flickr.com
เรียบเรียงโดย Travel MThai

ขออนุญาตใช้เนื้อหา