“Bluesky Garden” สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / “Bluesky Garden” สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
Bluesky Garden Bluesky resort สวนดอกไม้ เขาค้อ

“Bluesky Garden” สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษบนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ของ บลูสกายรีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เอาใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดอกไม้ บรรยากาศธรรมชาติจริงๆ ภายในบริเวณประกอบไปด้วย สวนอังกฤษและทุ่งดอกไม้กว่า 30 ไร่ และมีมุมถ่ายรูปสวยงาม บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศ

สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ บรรยากาศธรรมชาติสุดๆ

bluesky garden 1

bluesky garden 5

อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อ้อมกอดของผาซ้อนแก้ว ทุ่งดอกไม้ นานาพันธ์ุ อากาศแสนบริสุทธิ์

bluesky garden 2

ชีวิตและบรรยากาศแบบ English English Country แต่ที่นี่เมืองไทยจริงๆนะ

bluesky garden 4

นั่งดินเนอร์ตรงนี้ คงจะดีไม่น้อย สูดอากาศบริสุทธิ์

bluesky garden 3

เครดิตรูปภาพและข้อมูลจาก แฟนเพจ The Blue Sky Resort Khao Kho

ขออนุญาตใช้เนื้อหา