ที่เที่ยวกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เที่ยวกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับ “เงินตรา” แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราไทยผ่านประวัดิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักสะสมเหรียญและผู้สนใจทั่วไป ในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์

ภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว โดยมีห้องที่เป็นไฮไลท์คือ

ชั้น 1 นิทรรศการถาวร

ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา : แอนิเมชั่นสี่มิติ ฉายบนผนังถ้ำแบบ 360 องศา บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา : จัดแสดงวิวัฒนาการของสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่

ห้องนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย : เรื่องราวการปฏิรูปเงินตราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นผลให้ประเทศสยามมีเหรียญกษาปณ์ใช้สืบเนื่องมากว่า 2 ศตวรรษ

ชั้น 2 นิทรรศการถาวร

ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ : จัดแสดงเหรียญสมัยฟูนัน ทวารวดี ละโว้ และศรีวิชัย เหรียญในสมัยแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย

ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย : จัดแสดงพดด้วง เงินตราของชนชาติไทยในอดีต พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนและเศรษฐกิจ สมัยอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา

ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ : จัดแสดงเงินตราที่ผลิตขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 9

ห้องเหรียญนานาชาติ : ทำความรู้จักกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจากทุกประเทศทั่วโลกกว่า 1,500 เหรียญ และตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคล้ำสมัยในการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของ แต่ละชนชาติ

ห้องเหรียญกับสังคมไทย : นำเสนอเรื่องราวของเหรียญในมุมมองแปลกใหม่ที่ไม่ใช่แค่เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน แต่เหรียญกลับมีบทบาททั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของคนไทย

ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ : นำเสนอกระบวนการผลิตที่ละเอียดและประณีต 

ห้องรู้รอบเหรียญ : รู้จักเรื่องราวของเหรียญอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ขอบลึกลงไปจนถึงเนื้อโลหะ

ห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตรา : สรุปบันทึกการเดินทางของเงินตราที่เปลี่ยนรูปร่างเรื่อยมาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเกิดขึ้นของสื่อกลางการชำระเงินแบบใหม่

ชั้น 3 นิทรรศการถาวร

ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย : จัดแสดงเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ตั้งอยู่ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การเข้าชมจะแบ่งเป็นรอบ รอบละ 20 นาที รอบแรกเวลา 10.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 17.00 น.

วันและเวลาทำการ
– วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
– วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น. .
– ปิดทำการวันจันทร์ / วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์

ขอบคุณรูปภาพจาก : Coin Museum Thailand