โปรแกรมสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย โดยเรือ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / โปรแกรมสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย โดยเรือ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช

โปรแกรมสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย

หมู่เกาะอ่างทอง

เที่ยวหมู่เกาะอ่างทองไปกับซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ โดยเรือยอร์ชที่แสนสะดวกสบาย พาท่านไปชมบรรยากาศอันแสนประทับใจ ดำน้ำชมปะการังในท้องทะเลสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการพายเรือคายัก โปรแกรมสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย โดยเรือ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย

07.00 น. :รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน
08.30 น. :เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่เกาะท้ายเพลา
10.30 น. :เดินทางถึงเกาะว่าว เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง
11.30 น. :ผู้โดยสารกลับขึ้นเรือ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมผลไม้ โดยล่องเรือให้ท่านชมความงามของหมู่เกาะอ่างทองระหว่างรับประทานอาหาร
13.00 น. :ถึงเกาะแม่เกาะ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค หรือพักผ่อนบนชายหาด ชมทัศนียภาพของทะเลสาปน้ำเค็มที่ได้ขึ้นขื่อว่าเป็น อ่างทองของอ่าวไทย
15.00 น. : นำท่านกลับเรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช เพื่อเดินทางกลับมายังเกาะสมุย
17.00 น. :เรือเดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) และส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ท่านละ 1,900 บาท เด็กท่านละ 950 บาท
อัตรานี้รวม :
•รถโดยสารรับ – ส่ง ท่าเรือ – โรงแรม
•เรือเล็กรับ – ส่ง ระหว่างเรือ – เกาะ
•อาหารว่าง Onboard (เช้า/บ่าย)
•อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
•อุปกรณ์ดำน้ำผิวน้ำ
•อุปกรณ์พายเรือคยัค
•ถุงกันน้ำสำหรับใส่ของ
•น้ำจืดอาบบนเรือ
•ประกันภัย (อุบัติเหตุ/ชีวิต)
•ไกด์
หมายเหตุ :
•โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
•เปิดบริการทุกวันเสาร์

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 077-427535 หรือ 086-4797058 หรือทาง www.samuitopia.com