เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

travel mthai พาเที่ยวแบบคนรักธรรมชาติ กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ป่าผืนสุดท้ายของ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มีพื้นที่คาบเกี่ยว ตำบลลำสนธิ และ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 140 – 846 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาลักษณะคล้ายก้ามปู ทางทิศตะวันออกถูกกั้นด้วยเทือกเขาพังเหย ทิศตะวันตกถูกกั้นด้วยเทือกเขารวก

เทือกเขาทั้งหมดของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ประกอบด้วย เขาเรดาร์ เขาทหาร เขาซับหวาย เขาผาแดง เขานกกก เขาน้ำดั้น เขาผาผึ้ง เขาไม้รวก เขาถ้ำพระ เขาผาไม้แก้ว เขาตะโก เขาอ้ายจัน และ เขาพังเหย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ระดบความสูงอยู่ที่ 846 เมตร

สถานที่ท่องเที่ยวใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มีมากมาย แบ่งออกเป็นหลายประเภท ประเภทถ้ำ ได้แก่ ถ้ำพระนอก ถ้ำสมุยกุย ถ้ำสีดา ถ้ำผาไม้แก้ว ถ้ำผาผึ้ง และถ้ำผานกกก ประเภทหน้าผา ได้แก่ หน้าผาไม้แก้ว หน้าผาแดง หน้าผานกกก หน้าผาน้ำย้อย หน้าผาโนนสวรรค์และหน้าผาสุดแผ่นดิน ประเภทน้ำตก ได้แก่ น้ำตกผาผึ้ง น้ำตกสามสวย ประเภทป่า ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าหญ้า และป่าไผ่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

 การเดินทางไปยัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 จากอำเภอชัยบาดาล (ลำนารายณ์) ถึงอำเภอลำสนธิ ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร เจอทางแยกเข้าตำบลกุดตาเพชร เป็นทางลาดยาง 31 กิโลเมตร และทางลูกรังอีก 6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกิ่งอำเภอลำสนธิ ประมาณ 37 กิโลเมตร

ข้อมูล : www.facebook.com/sublungka