หอดูดาวแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / หอดูดาวแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่

หอดูดาวแห่งชาติ, เชียงใหม่

วันนี้ Travel MThai ขอพาสมาชิกไปขึ้นเขากัน เพื่อนๆที่รักอย่าเข้าใจผิดคิดว่า ชวนเที่ยวป่าบนดอยในฤดูฝนแบบนี้ แต่เราจะไปชมหอดูดาวแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ กันที่ หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา กันครับ

หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีทวนสัญญาณ ทีโอที (กม.44.4) ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหอดูดาวแห่งชาติของประเทศไทย ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จนแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2555 เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขอสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ เค้าว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลยนะ

โดยจากหอดูดาวแห่งนี้สามารถสังเกตท้องฟ้าได้ทั้งซีกใต้และซีกเหนือ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรโดยหอดูดาวแห่งชาติใช้กล้องโทรทรรศน์ แบบสะท้อนแสง ซึ่งใช้กระจกรวมแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จึงจัดเป็นหอดูดาวขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวกล้องติดตั้งบนโดมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร ซึ่งสามารถหมุนได้ 360 องศา และมีช่องเปิด-ปิด (Shutter) กว้าง 3 เมตร

หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ ใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ดูดาวคมชัดกันทีเดียว

สำหรับภารกิจของ หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา คือ

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์

หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่

นอกจากนี้ หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ สนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ฝึกอบรมดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่สำคัญที่สุด คือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของชาติให้มีใจรักวิทยาศาสตร์ อันเป็นนโยบายหลัก อีกประการหนึ่งของสถาบันฯ คือการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ของประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในอนาคต

หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับทุกๆคน มาเปิดประสบการณ์ดูดาวบนท้องฟ้ากัน

หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร.053-225569
เว็บไซต์ www.narit.or.th หรือ E-mail : info@narit.or.th


View Larger Map

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา สถานีทวนสัญญาณ ทีโอที (กม.44.4) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลและภาพ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ / narit.or.th
เรียบเรียงโดย Travel MThai