วัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2554

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / วัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2554

ถือเป็นเรื่องดีส่งท้ายปีเก่า ก่อนเข้าสู่ “ปีใหม่ 2012” เนื่องในโอกาสที่ “วัดโพธิ์” หรือ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลกประจำปี ๒๕๕๔” นับจาก “ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1” สิ่งแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2546 และสิ่งที่สอง “เอกสารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยาม พ.ศ. 2411-2433” ขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2552

         “วัดโพธิ์” ถือเป็นสิ่งที่สามของสรรพศาสตร์ซึ่งคิดค้นโดยคนไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2554 ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดงานฉลองขึ้นในวันที่ 24 ธ.ค. 2554 – 2 ม.ค. 2555 และในคืนวันที่ 31 ธ.ค 2554 เวลา 24.00 น. พระสงฆ์ 185 รูป จะเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับปีใหม่ เป็นงานมงคลที่ยิ่งใหญ่ข้ามคืนกันเลย

วัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2554

ฉลองจารึก

ภายในงานนั้นน่าสนใจมาก มีการนำศิลปวัฒนธรรมไทยที่หาดูยากมาแสดงให้ดูตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย รวมไปถึงการละเล่นต่างๆ เช่น ไต่ลวด, ญวนหก, รำแพน, โมงคลุ่ม, กุลาตีไม้ ฯลฯ นอกจากนั้นตลอดงานก็จะมีการแสดง “ธรรมกัณฑ์เทศน์” หรือเทศมหาชาติ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตั้งแต่ กัณฑ์มหาราช ไปจนถึง กัณฑ์ฉกษัตริย์ และ กัณฑ์นครกัญจ์

 

ฉลองจารึก

          นอกวัดเป็นซุ้มวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ ที่ไทยเรารับมา อย่างจีน ก็มีงิ้ว มีอุปรากรจีนให้ดู

โปรตุเกส ก็ขายขนมฝรั่งกุฎีจีน กับทองหยิบ ทองหยอด (ก็สูตรนี้มาจากท้าวทองกีบม้า หรือ นางมารี กีร์มาชาวโปรตุเกสที่เข้าไทยมาในสมัยอยุธยานั่นล่ะ)  ซุ้มมอญ ก็มีการละเล่นต่างๆ ของมอญ มีก๋วยจั๊บญวน ขนมเบื้องญวนขาย  ของไทยเราก็จะเป็นขายเครื่องดื่มโบราณ กับร้านของชำที่มีขนม ของเล่นโบราณขายล่อตาล่อใจเด็กๆ มีขนมครกเข้าวัง ฯลฯ ขืนไปช้า ตลาดวาย อดลิ้มรสของอร่อยแน่ วัยรุ่น!!

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

 ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

         ที่น่าประทับใจอีกอย่าง คือ “การแสดงโขน” ที่เรียกทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ไม่เพียงแค่งดงาม แต่ยังแฝงมุขฮาไว้ตลอดเรื่อง งานนี้ พี่ฝรั่ง พี่ไทย ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่พากันท้องแข็ง

ฉลองจารึก

วัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2554

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

ฉลองจารึก

คนไทยอย่างเราก็น่าจะหาโอกาสไปสัมผัส “วัดโพธิ์” สิ่งที่ต่างชาติเค้ายกให้เป็น

“มรดกความทรงจำแห่งโลกประจำปี ๒๕๕๔”

 ————————————————————-