ชมนิทรรศการขัวศิลปะ คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชมนิทรรศการขัวศิลปะ คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

ขัวศิลปะ เชียงราย จัดนิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 3  “คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี” The 3rd ArtBridge ChiangRai Art Exhibition “TRIBUTE TO THAWAN DUCHANEE” ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558

ชมนิทรรศการขัวศิลปะ คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

ขัวศิลปะเป็นองค์กรทางสังคมที่ก่อตั้งขึ้นโดยศิลปินชาวจังหวัดเชียงรายและคณะผู้สนับสนุนกองทุนศิลปินเชียงราย เพื่อจะเป็นดั่งสะพานที่เชื่อมศิลปะสู่สังคม เผยแพร่ผลงานศิลปะและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย ขัวศิลปะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียนของศิลปินเชียงรายและศิลปินไทย รวมถึงศิลปินในระดับนานาชาติ

นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการประจำปีของกองทุนศิลปินเชียงราย (ขัวศิลปะ) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในชื่องานว่า คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชาวจังหวัดเชียงราย ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Chiang Rai - TRIBUTE TO THAWAN DUCHANEE 02

ศิลปินที่เข้าร่วมแสดงผลงานจำนวนกว่า 250 คน มีงานหลากหลายเทคนิคทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย เครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลัก เซรามิค ของศิลปินรุ่นเยาว์ รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ต่างมาแสดงพลังความศรัทธา อาลัย แก่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 08 8418 5431 อีเมล์ artbridgechiangrai.cr@gmail.com เฟซบุ๊ก www.facebook.com/artbridgechiangrai

 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย