สถานทูตจีน ประกาศแจ้งย้ายสถานที่ทำการขอวีซ่า

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สถานทูตจีน ประกาศแจ้งย้ายสถานที่ทำการขอวีซ่า

สถานทูตจีน ประกาศแจ้งย้ายสถานที่ทำการยื่นคำขอวีซ่าและปรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

สถานทูตจีน แจ้งย้ายที่ทำการและปรับอัตราค่าธรรมเนียม

สถานทูตจีน

– สถานที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

– อัตราค่าธรรมเนียบคำขอทำวีซ่า 1,500 บาท/เล่ม  เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

– วันเปิดทำการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

– เวลารับเรื่องใบคำขอ :เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.
(ยื่นคำร้องประเภทด่วนและด่วนพิเศษให้ยื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

– เวลาสำหรับชำระเงินและรับเอกสารคืนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.                                                 (สำหรับคำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

ติต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 207 5999 โทรสาร 02 207 5977 และ Call Center 02 207 5888 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  http://www.visaforchina.org/BKK_th/

ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย