รวมสถานที่จัดงานสวดมนต์ วัดสวดมนต์ข้ามปี 2560 สถานที่สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปี 2560

รวมสถานที่จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี 2560 กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / รวมสถานที่จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี 2560 กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ

ใก้ลถึงปีใหม่ 2560 แล้ว สำหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนจะไปสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ทาง Travel MThai จึงได้รวบรวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2560 มาให้ทุกท่าน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2560

รวมสถานที่จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี 2560
กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ

designbanner2

สวดมนต์ข้ามปี 2560 กรุงเทพมหานครฯ

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
วัดสามพระยา
วัดเทพธิดาราม
วัดราชนัดดาราม
วัดชนะสงคราม
วัดอินทรวิหาร
วัดมหรรณพาราม
วัดปรินายกวรวิหาร
วัดใหม่อมตรส
วัดราชบูรณะ
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดโสมนัสวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดสระเกศ
วัดสิตาราม
วัดดิสานุการราม
วัดพระพิเรนท์
วัดพลับพลาชัย
วัดคณิกาผล
วัดปทุมคงคา
วัดกันตุยาราม
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดบพิตรภิมุข
วัดชัยชนะสงคราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดปราสาทบุญญาวาส
วัดสุคันธาราม
วัดอัมพวัน
วัดจันทรสโมสร
วัดแก้วฟ้าจุฬามุนี
วัดสวัสดิ์วารสีมาราม
วัดน้อยนพคุณ
วัดใหม่ทองเสน
วัดธรรมาภิรตาราม
วัดจอมสุดาราม
วัดประชาระบือธรรม
วัดโบสถ์สามเสน
วัดเทวราชกุญชรฯ
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
วัดเวตะวันธรรมาวาส
วัดสร้อยทอง
วัดมัชณันติการาม
วัดจอมสุดาราม
วัดไผ่ตัน
วัดพรหมวงศาราม
วัดใหม่ช่องลม
วัดพระราม๙
วัดทัศนารุณสุนทริการาม
วัดปทุมวนาราม
วัดมหาพฤฒาราม
วัดหัวลำโพง
วัดแก้วแจ่มฟ้า
วัดม่วงแค
วัดยานนาวา
วัดบรมสถล
วัดสุทธิวราราม
วัดลุ่มเจริญศรัทธา
วัดคลองใหม่
วัดปริวาศ
วัดด่าน
วัดทองบน
วัดวรจรรยาวาส
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดเรืองยศสุทธาราม
วัดบางโคล่นอก
วัดราชสิงขร
วัดเทพลีลา
วัดบึงทองหลาง
วัดศรีบุญเรือง
วัดคลองเตยใน
วัดภาษี
วัดบุญรอดธรรมาราม
วัดวชิรธรรมสาธิต
วัดบางนานอก
วัดบางนาใน
วัดศรีเอี่ยม
วัดทุ่งลานนา
วัดทุ่งเศรษฐี
วัดตะกล่ำ
วัดลาดบัวขาว
วัดกระทุ่ม
วัดยางพระอารามหลวง
วัดปากบ่อ
วัดมหาบุศย์
วัดเทพลีลา
วัดทองใน
วัดขจรศิริ
วัดเสมียนนารี
วัดหลักสี่
วัดดอนเมือง
วัดพรหมรังสี
วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)
วัดสีกัน
วัดสายอำพันธ์เอมสาร
วัดเทพนิมิตต์
วัดคลองบ้านใหม่
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดไตรรัตนาราม
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
วัดเกาะสุวรรณาราม
อยู่ดีบำรุงธรรม
หนองใหญ่
วัดเจริญธรรมาราม
วัดบุญศรีมุนีกรณ์
วัดคู้บอน
วัดทองสัมฤทธิ์
วัดบำเพ็ญเหนือ
วัดบางเพ็งใต้
วัดแสนสุข
วัดหนองจอก
วัดประยงค์กิตติวนาราม
วัดสีชมพู
วัดใหม่เจริญราษฎร์
วัดสามง่าม
ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
วัดกัลยาณมิตร
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
วัดเวฬุราชิน
วัดอินทาราม
วัดประยุรวงศาวาส
วัดจันทาราม
วัดราชคฤห์
วัดกระจับพินิจ
วัดดาวคะนอง
วัดบุคลโล
วัดสันติธรรมาราม
วัดสุทธาวาส
วัดกันตทาราราม
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดทองนพคุณ
วัดเศวตฉัตร
วัดทองเพลง
วัดสุทธาราม
วัดบางปะกอก
วัดหลวงพ่อโอภาสี
วัดพุทธบูชา
วัดบางบอน
วัดนินสุขาราม
วัดพรหมรังสี
วัดสะแกงาม
วัดศรีษะกระบือ
วัดราชโอรสาราม
วัดนางนอง
วัดอรุณราชวราราม
วัดราชสิทธาราม
วัดใหม่พิเรนทร์
วัดดีดวด
วัดท่าพระ
วัดประดู่ฉิมพลี
วัดเจ้ามูล
วัดนาคกลาง
วัดสังข์กระจาย
วัดสุวรรณาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดสุวรรณคีรี
วัดฉิมทายาวาส
วัดสีหไกรสร
วัดเจ้าอาม
วัดนายโรง
วัดเชิงเลน
วัดรวกสุทธาราม
วัดบางเสาธง
วัดเพลงวิปัสสนา
วัดอมรทายิการาม
วัดมะลิ
วัดดาวดึงษาราม
วัดอมรคีรี
วัดภคินีนาถ
วัดบวรมงคล
วัดทอง
วัดเทพนารี
วัดรวกบางบำหรุ
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดรัชาธิษฐาน
วัดประสาท
วัดเกาะ
วัดทอง
วัดพิกุล
วัดจำปา
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม
วัดกระจัง
วัดช่างเหล็ก
วัดเพลง
วัดประดิษฐาราม
วัดปากน้ำ
วัดนวลนรดิศ
วัดอัปสรสวรรค์
วัดคูหาสวรรค์
วัดนิมมานรดี
วัดนาคปรก
วัดโคนอน
วัดเพลง
วัดรางบัว
วัดตะล่อม
วัดอ่างแก้ว
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
วัดบุณยประดิษฐ์
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
วัดม่วง
วัดชัยฉิมพลี
วัดนิมานรดี
วัดปรุณาวาส
วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส
วัดอุดมรังสี
วัดวงษ์ลาภาราม
วัดไผ่เลี้ยง
วัดทองเนียม

new-year-2560-temple-pray-bkk1

new-year-2560-temple-pray-bkk2

new-year-2560-temple-pray-bkk3

new-year-2560-temple-pray-bkk4

Banner 29-11-59

สวดมนต์ข้ามปี 2560 ภาคเหนือ

new-year-2560-temple-pray-2
สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดเชียงใหม่
  – วัดพระอารามหลวง/เจ้าคณะอำเภอ 25 อำเภอ/ทุกวัด
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  – วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
  – วัดต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม
 • จังหวัดลำพูน
  – วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
  – วัดมหาวัน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
  – วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง
  – วัดวัดม่วงโตน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
  – วัดบ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้
  – วัดห้วยห้าง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง
  – วัดป่าลาน ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ
  – วัดทาผาตั้ง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
  – วัดบ้านดงหลวง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
 • จังหวัดเชียงราย
  – วัดเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
  – วัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอฯ
  – เจ้าคณะตำบลทุกตำบล

สวดมนต์ข้ามปี 2560 ภาคกลาง

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดอยุธยา
สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดอยุธยา
 • จังหวัดสุโขทัย
-วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง
– วัดกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร
– วัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
– วัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า อ.เมือง
– วัดราชธานี ต.ธานี อ.เมือง
– วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ต.เมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก
– วัดสรรคาราม ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
– วัดบึงครอบศรัทธาราม ต.บ้านใหม่สุขเกษม
อ.กงไกรลาศ
– วัดบ้านกร่าง ต.กง อ.กงไกรลาศ
– วังตะคร้อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย
– วัดสังฆาราม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย
– วัดศรีคีรีสุวรรณาราม ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ
 • พระนครศรีอยุธยา
  วัดสีกุก
  วัดพนัญเชิงวรวิหาร
  วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
  วัดใหญ่ชัยมงคล
  วัดท่าการ้อง
  วัดไผ่โสมนรินทร์
  วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
  วัดราษฏร์ประดิษฐาน
  วัดมเหยงคณ์
  วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
  วัดเกาะแก้ว
  วัดโตนดเตี้ย
  วัดผดุงธรรม
  วัดโบสถ์
  วัดเจ้าเจ็ดนอก
  วัดบางซ้ายใน
  วัดกระแชง
  วัดปรีดาราม
  วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
  วัดวรนายกรังสรรค์
  วัดตาลเอน
  วัดตูม
  วัดชุมพลนิกายาราม
  วัดพะยอม
  วัดแจ้ง
  วัดสะตือ
 • จังหวัดนครปฐม
  – วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
  – วัดสว่างชาติประชาบำรุง
  – วัดโคกเขมา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี
  – วัดสำโรง ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
  – วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐม เจดีย์
  – วัดบางช้างเหนือ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
  – วัดห้วยจระเข้ ต.พระปฐมเจดีย์
  อ.เมืองนครปฐม
  – วัดดอนขนาก ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
  – วัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม
 • จังหวัดปทุมธานี
วัดโสภาราม อำเภอเมือง
วัดนพรัตนาราม อำเภอหนองเสือ
วัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา
วัดโบสถ์ อำเภอเมือง
วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี
วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง
วัดซอยสามัคคี อำเภอลำลูกกา
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อ.ลำลูกกา
 • จังหวัดพิษณุโลก
  – วิหารวัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
  – วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา
  – วัดช่องลม อ.เมืองฯ
  – วัดที่เข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา และ ศพอ.บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอัมพวา

 

สวดมนต์ข้ามปี 2560 ภาคตะวันออก

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดตราด
สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดตราด
 • จังหวัดสระแก้ว
  -วัดสระแก้ว ต.สระแก้ว  อ.เมืองสระแก้ว
  – วัดศาลาลำดวน ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
  – วัดหนองกะพ้อ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
  – วัดทุ่งหลวง ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์
  – วัดเขาป่าแก้ว ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น
  – วัดวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์
  – วัดบัวคำพัฒนา  ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์
  – วัดคลองพระสะทึง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์
  – วัดคลองหาด ต.คลองหาด อ.คลองหาด
  – วัดนครธรรม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
  – วัดหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร
  -วัดเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ
  -วัดใหม่หนองไทร ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ
  -วัดโคกสะพานขาว ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ
  -วัดหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง
  -วัดตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา
 • จังหวัดปราจีนบุรี
  วัดสง่างาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี
  วัดศรีโพธิมาลัย ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
  วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง
  วัดแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
  วัดโพธิ์ศรี ตำบลนาดี อำเภอนาดี
  วัดพันธ์ศรี ตำบลนาดี อำเภอนาดี
  วัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง
  วัดใหม่กรงทอง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
  วัดเขาวงศ์ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี
  วัดรัตนชมภู ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี
  วัดบ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม
  วัดมะกอกแก้ว ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม
  วัดไผ่งาม ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ
  วัดกระทุ่มแพ้ว ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง
  วัดเกาะมะไฟ ต.เกาะมะไฟ อ.ประจันตคาม
  วัดป่ามะไฟ ต.ป่ามะไฟ อ.เมือง
  วัดสามัคคีสโมสร ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี
  วัดบางเตย ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง
  วัดป่าทรงคุณ ต.รอบเมือง อ.เมือง
  วัดธรรมโพธิ์ศรี ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ
  วัดปทุมวนาวาส ต.ศรีมหาโพธิ
  อ.ศรีมหาโพธิ
  วัดเกาะสมอ ต.เกาะสมอ อ.ศรีมหาโพธิ
  วัดอรัญญไพรศรี ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ
 • จังหวัดตราด
วัดไผ่ล้อม
วัดบุปผาราม
วัดธรรมาภิมุข
วัดสุวรรณมงคล
วัดหนองเสม็ดวัดทุ่งไก่ดัก
วัดคิรีวิหาร
วัดบางปรือ
วัดบางปิดบน
วัดแหลมมะขาม
วัดทางควาย
วัดเทพนิมิตร
โรงเรียนอนุบาล วัดน้ำเชี่ยว

 

สวดมนต์ข้ามปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดอุดรธานี
สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดอุดรธานี
  วัดโพธิสมภรณ์
  วัดมัชฌิมาวาส
  วัดเกษรศีลคุณ
  วัดป่าบ้านค้อ
  วัดนาหลวง
  วัดศิริสุทโธ
  วัดป่าภูก้อน
  วัดทุกวัด ๒๐ อำเภอ
  รวม ๑,๓๕๐ วัด
 • จังหวัดนครราชสีมา
  – วัดสุทธจินดา วรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา
  – วัดในเขตอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๓๒ อำเภอ รวม ๓๐๐ วัด

สวดมนต์ข้ามปี 2560 ภาคตะวันตก

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดราชบุรี
สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดราชบุรี
  – วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง
  – วัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและ
  – วัดทุกวัดที่มีความพร้อมรวมจำนวน ๔๑๖ วัด
 • จังหวัดเพชรบุรี
  วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี
  วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี
  วัดคงคาราม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี
  วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี
  วัดห้วยหลวง ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย
  วัดชลธราราม ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง
  วัดหนองจอก ต.หนองจอก อ.ท่ายาง
  วัดห้วยทรายใต้ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
  วัดเนรัญชรา ต.ชะอำ อ.ชะอำ
  วัดช่อม่วง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด
  วัดหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง
  วัดบางลำพู ต.บางครก อ.บ้านแหลม
  วัดแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน
  วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง

 

สวดมนต์ข้ามปี 2560 ภาคใต้

สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต
สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดภูเก็ต
  วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
  วัดวิชิตสังฆาราม ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
  วัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง อ.เมือง
  วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
  วัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง
  วัดอนุภาษกฤษฎาราม ต.กะทู้ อ.กะทู้
 • จังหวัดพังงา
  วัดประชุมโยธี ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา
  วัดไตรรัตนากร  ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง
  มาตุคุณาราม ต.กะโสม อ.ตะกั่วทุ่ง
  วัดควนกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
  วัดสามัคคีธรรม ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี
  วัดบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี
  วัดนิกรวราราม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
  ที่พักสงฆ์อภัยสมุทร ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
  วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด
  ตลาดเทศบาลตำบลทับปุด อ.ทับปุด
  วัดปาโมกข์ ต.ท่านา อ.กะปง
  วัดรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง
  วัดหลักแก่น ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง
  วัดนิคมสโมสร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง
  วัดอินทนิน ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง
  วัดราษฎร์นิรมิต ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
  วัดคงคาภิมุข ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
  วัดอุทัยราษฎรบำรุง ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด
  วัดปกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  – วัดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทุกวัดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  – ทุกมัสยิดในจังหวัด
  – โบสต์คริสต์ และศาสนจักรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  – ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
  – ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

new-year-2560-temple-pray-bkk5

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพ จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม