สงกรานต์ แม่ฮ่องสอน 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ แม่ฮ่องสอน 2556

งานประเพณีวันสงกรานต์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดกิจกรรม :
– พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์
– ขบวนแห่รถขบวนสงกรานต์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ขบวนพระพุทธรูป แต่ละขบวนประกอบด้วย
– นางสงกรานต์
– แฟนซีสงกรานต์
– การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
– การสาธิตและแจกขนมพื้นบ้าน (6 ชุมชน)
– การแสดงสินค้า OTOP
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๑๖ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๔
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/maehongson
……………………………………………………………………………………………….

ประเพณีสงกรานต์อำเภอขุนยวม

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ณ วัดโพธาราม จนถึงเทศบาลตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดกิจกรรม :
– ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
– ขบวนแห่สงกรานต์บริเวณหน้า วัดโพธาราม
– ขบวนพระพุทธรูป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลขุนยวม โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๑๔๖๖ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๔
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/maehongson
……………………………………………………………………………………………….

งานประเพณีวันสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลแม่สะเรียง

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง (จอมแจ้ง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดกิจกรรม :
– อัญเชิญพระเพชรวัดแสนทองพระคู่บ้านคู่เมืองอำเภอแม่สะเรียงไปประดิษฐานที่ พิพิธภัณฑ์แม่สะรียง(จอมแจ้ง) เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะ
– ขบวนแห่พร้อมกันบริเวณหน้าอำเภอแม่สะเรียง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๔
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/maehongson
……………………………………………………………………………………………….

ประเพณีสงกรานต์ อำเภอปาย

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ณ รอบเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดกิจกรรม :
– ขบวนแห่สงกรานต์บริเวณรอบเมืองปาย
– ขบวนพระพุทธรูป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลอำเภอเมืองปาย โทร. ๐๕๓ ๖๙๘๒๒๔

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. ๐๕๓ ๖๑๒๙๘๒-๓

……………………………………………………………………………………………….

ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org