งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5 ดอกคอสมอส สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญ เที่ยวชมทุ่งดอกคอสมอส จ.สุรินทร์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ขอเชิญ เที่ยวชมทุ่งดอกคอสมอส จ.สุรินทร์

ขอเชิญเที่ยวทุ่งคอสมอส ทานตะวัน แปลงสาธิตการเกษตร และเที่ยวงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5 (ATIF 2017) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ. สุรินทร์

เที่ยวชมทุ่งดอกคอสมอส
และงานเกษตรเทคโนโลยี จ.สุรินทร์

ชมทุ่งดอกคอสมอสกำลังบาน สวยงามมากๆเลย จ.สุรินทร์

พร้อมชมแปลงสาธิตการเกษตร และเที่ยวงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 5 ต่อได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000