เที่ยว เมืองแพร่ เที่ยวงาน ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี เมืองแพร่

เที่ยวงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี เมืองแพร่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี เมืองแพร่

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน

ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2560

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานประเพณี ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่  4 – 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวเอิบลาภ  ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ แจ้งว่า วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ ในจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี        พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2560  อันเป็นประเพณีทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ประกอบกับจังหวัดแพร่ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดให้มีงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี เป็นงานประเพณีประจำปีที่โดดเด่นของจังหวัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือภายในชุมชน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นวัดที่เกิดจากการรวมวัด           2 วัดเข้าเป็นวัดเดียวกัน คือวัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง   เป็นวัดพระบาทมิ่งเมือง เมื่อพ.ศ.2498 ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์             เป็นพระอารามหลวง และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัด ประกอบด้วยรอยพระพุทธบาท 4 รอย พระธาตุมิ่งเมือง พระสิงห์หนึ่งเวียงโกศัย  พระพุทธสิหิงค์จำลอง พระพุทธมิ่งขวัญเมือง            พระพิฆเนศแกะจากไม้ขนุนมงคลอายุ 300  ปี และพิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง

กิจกรรมภายในงาน ในวันที่ 4 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่หลักและขบวนแห่เครื่องสักการะจากหน่วยงาน/ชุมชนต่างๆ ซึ่งจะแห่จากตลาดแพร่ปรีดามายังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร สำหรับในระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤษภาคม มีการจัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา  นิทรรศการสัตตภัณฑ์ล้านนา  นิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเคยเสด็จมาเมื่อปี พ.ศ.2501 การบรรเลงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา กิจกรรมการประกวดต้นผึ้ง ต้นดอก หมากเบ็ง การประกวด     ตีกลองปูจา การประกวดเรียกขวัญลูกแก้ว และขบวนเครื่องสักการะหัววัดในจังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะคัมภีร์ล้านนาทำด้วยผ้าปักดิ้นทองฝีมือของเจ้าแม่บัวไหล            ซึ่งงดงามหาชมได้ยาก  และในวันที่ 10 พฤษภาคม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข                 และกิจกรรมอื่นๆ ทางพุทธศาสนาตามศรัทธา

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2560  ในระหว่างวันที่ 4 – 10  พฤษภาคม 2560  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง                 จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โทรศัพท์ 0 5451 1384 หรือสนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127