เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จัดงาน พิธีกวนข้าวทิพย์ รับ วันวิสาขบูชา 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จัดงาน พิธีกวนข้าวทิพย์ รับ วันวิสาขบูชา 2555

สืบสานประเพณีสำคัญ
รับ วันวิสาขบูชา กับพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์)

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด, และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด จัดงาน “วิสาขบูชา มหามงคล ฉลองพุทธชยันตี ร่วมปรุงจิต สร้างปัญญา ในวาระ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เนื่องใน วันวิสาขบูชา ซึ่งหลังจากได้มีขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริธาตุ 2 องค์ ประทานโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ซึ่งให้ไว้แด่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ประทานโดยพระพรหมวิชรญาณ กรรมการมหาเถรวาทสมาคม เจ้าอาวาสวัดนายาวา เพื่อนำมาให้พุทธศาสนิกชนสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล และรำลึกในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 3 มิถุนายน นี้

อีกหนึ่งพิธีกรรมสำคัญ ใน วันวิสาขบูชา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน คือ การสืบสานประเพณีสำคัญรับวันวิสาขบูชากับพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ซึ่งมีความเชื่อว่าในสมัยพุทธกาล ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่นางสุชาดากำหนดหมายจะถวายพลีกรรมแก้บวงสรวงเทวดา จากการบนบานไว้กับต้นไทร เพื่อขอเทวดาช่วยให้ได้แต่งงานกับชายที่ตระกูลเสมอกัน และขอให้บุตรคนแรกเป็นชาย เมื่อนางสมประสงค์จึงกำหนดวันแก้บน เป็นเวลาเดียวกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงรู้แล้วว่าวันนี้จักต้องตรัสรู้แน่ ทรงตื่นตอนใกล้รุ่ง ชำระสรีระกิจแล้วเสด็จไปประทับนั่งยังโคนต้นไทร ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับนางทาสีมา หญิงรับใช้เห็น แล้วคิดว่าเป็นเทวดามารอพลีกรรม จึงรีบไปรายงานให้นายหญิงนำมธุปยาสใส่ถาดทองไปถวายแก้บน หลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยจนหมด พระองค์จึงได้ตรัสรู้ พิธีกวนข้าวดังกล่าวจึงได้รับสืบสานต่อกันมายาวนาน
พิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือ พิธีกวนข้าวทิพย์ ใน วันวิสาขบูชา ทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ต่อหนึ่งกะทะๆ ละ 10,000 บาท หรือจะร่วมทำบุญวัตถุดิบที่ใช้ในการกวนข้าวทิพย์ได้ชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 55   ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ดูภาพบรรยากาศการจัดงาน “วิสาขบูชา มหามงคล ฉลองพุทธชยันตี” ได้ที่ http://www.facebook.com/a.report

…………………………………………………………

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จัดงาน พิธีกวนข้าวทิพย์ รับ วันวิสาขบูชา 2555