ถ่ายรูปเช็คอินกับ “โตยักษ์” ประติมากรรมสัตว์มงคล ที่เซ็นทรัลเชียงราย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ถ่ายรูปเช็คอินกับ “โตยักษ์” ประติมากรรมสัตว์มงคล ที่เซ็นทรัลเชียงราย

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย’ ชูคุณค่างานศิลป์ท้องถิ่น เติมสีสันให้กับเมือง จัดแสดง “โตยักษ์” ประติมากรรมสัตว์มงคล ผลงานออกแบบโดย “โลเล-ทวีศักดิ์” ร่วมกับทีมงานดอยตุง

จุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ โตยักษ์ ประติมากรรมสัตว์มงคล เซ็นทรัลเชียงราย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เติมสีสันให้กับเมือง จัดแสดง “โตยักษ์” ประติมากรรมสื่อผสมรูปสัตว์มงคลตามความเชื่อท้องถิ่น สูงกว่า 9 เมตร รังสรรค์โดย “โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี” ศิลปินผู้มีผลงานระดับท็อปของไทย ร่วมกับทีมโครงสร้าง อาจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ และทีมเกษตรดอยตุง เพื่อสร้างบรรยากาศสดชื่นกลมกลืนกับธรรมชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปบริเวณลานหน้าศูนย์การค้า ให้ชาวเมืองและลูกค้าผู้มาเยี่ยมเยือนได้มีโอกาสชื่นชมงานศิลป์สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น

“โต” ซึ่งเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวไทใหญ่

“โตยักษ์” เป็นประติมากรรมที่เคยจัดแสดงอยู่ที่สวนแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง โดยได้แรงบันดาลใจจาก “โต” ซึ่งเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ 1 ใน 6 ชนเผ่าบนดอยตุง มีลักษณะหัวเหมือนกวาง ตัวเหมือนสิงโต ชาวไทใหญ่เชื่อว่า “โต” เป็นตัวแทนของสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์หลังจากเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทวดา มนุษย์ และสัตว์ในป่าหิมพานต์ พากันมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อทำบุญใส่บาตรพระพุทธเจ้า นกกิ่งกะหร่าและ “โต” ได้ออกมาฟ้อนรำรับเสด็จด้วยความปลาบปลื้ม เกิดเป็น “รำนก รำโต” นิยมฟ้อนและรำในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา เนื่องจากชาวไทใหญ่มีความเชื่อว่านกและ “โต” เป็นสัตว์ที่ได้ร่วมถวายการฟ้อนรำแด่พระพุทธเจ้าในช่วงวันออกพรรษานั่นเอง

ประติมากรรมรังนกขนาดยักษ์จาก “ดอยตุง”

พร้อมกันนี้เพื่อเติมเต็มบรรยากาศสดชื่นของธรรมชาติให้กับศูนย์การค้า ยังได้มีการนำประติมากรรมรังนกขนาดยักษ์จาก “ดอยตุง” ยอดดอยแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ มาจัดแสดงคู่กันอีกด้วย โดยเป็นการนำไม้เมืองหนาวมาสานสลับไปมาอย่างนุ่มนวลสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันงดงาม ตกแต่งโครงสร้างให้โดดเด่นด้วยความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นประติมากรรมที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์และคำอวยพร สื่อถึงความรัก ความอบอุ่นและความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นไทย

ถ่ายรูปเช็คอินกับ “โตยักษ์” และรังนกไม้ มีมาตราการห่างไกลจากโควิด-19

เชิญชวนทุกคนมาชื่นชมผลงานศิลปะ ถ่ายรูปเช็คอินกับ “โตยักษ์” และรังนกไม้กันได้ ทั้งนี้ทางศูนย์การค้ายังคงคุมเข้มกับมาตรการความสะอาดและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจออกมาใช้ชีวิตตามปกติ และขอให้ทุกคนยังคงรักษาวินัยในการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และสแกนเข้า-ออกจากศูนย์การค้าด้วยแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ตามนโยบายรัฐ