เทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง สุโขทัย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง สุโขทัย

เทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง สุโขทัย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2551 วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2551 ณ เขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง   ชาวสุโขทัยรู้จักกันในนามว่า “เขาหลวง” มีที่ทำการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยมีจุดเด่นที่สวยงาม มากมายหลายแห่ง ด้วยระยะห่างจากตัวจังหวัดเพียง 38 กิโลเมตร  ภูมิประเทศของป่าเขาหลวงเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ประกอบด้วยยอดเขาที่สำคัญ 4 แห่งด้วยกันคือ ยอดเขาเจดีย์ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขาภูกา ยอดเขาแม่ย่า สภาพอากาศยอดเขาจะหนาวเย็นตลอดปีมีเมฆหมอกปกคลุมมากในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน นักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกบริเวณใกล้กับที่ทำการอุยานฯ (ด้านล่าง) และสามารถชมสวนหย่อม สวนสมุนไพรทางธรรมชาติที่กล่าวกันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีบ้านพักรับรองและจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศของ ป่าเขาที่สมบูรณ์ หรือจะเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร ด้วยระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงแม้จะมีระยะสั้นและมีความสูงไม่มาก แต่นักเดินป่าหลายคนได้ให้ฉายาของเขาหลวงว่า “ภูเขาปราบเซียนในภาคเหนือของไทย” เลยที่เดียว โดยต้องเดินขึ้นสู่ยอดเขาด้วยความชันหลายช่วง จึงไม่ควรหักโหม โดยทางอุทยาน ฯ ได้จัดทำที่พักผ่อนให้ตามจุด คือ มะม่วงใหญ่ ประดู่ใหญ่ มออีหก จุดชมวิว  (เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่กว้างไกล สามารถมองเห็น ที่ทำการอุทยานได้) น้ำดิบผามะหาด (เป็นจุดพักครึ่งทาง และเติมน้ำดื่ม เป็นน้ำจากธรรมชาติที่ใสสะอาด) ชานเบิกภัย ไทรงาม ปล่องนางนาค พระยาแล่นเรือ จนถึงยอดเขาหลวง อาจใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 2-5 ชั่วโมง เวลาในการลงประมาณ 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย นอก จากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายแหล่ง คือ สวนสมุนไพรและว่าน น้ำตกสายรุ้ง รวมถึงหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และตำนานต่างๆ อาทิ รอยพระพุทธบาท ปรางค์เขาปู่จา ถนนพระร่วง (ถนนสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่าถนนสายนี้สร้างเมื่อ 700 ปีมาแล้ว อาจถือว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของประเทศไทย) ถ้ำพระนารายณ์ ปล่องนางนาค ถ้ำพระแม่ย่า เขื่อนสรีดภงส์ หรือทำนบกั้นน้ำ จากแหล่งต้นน้ำ (สำหรับแหล่งต้นน้ำในอดีตเรียกว่า “โซก” ที่สำคัญได้แก่ โซกพระร่วงรองพระขรรค์ โซกพระร่วงรับพระขรรค์ โซกพม่าฝนหอก โซกชมพู่) ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำไหลมาจากเขาประทักษ์ กิจกรรมที่น่าสนใจ ใน เทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง ได้แก่ การแข่งขันเดิน-วิ่งพิชิตยอดเขาหลวง ชิงถ้วยรางวัล และของที่ระลึก การแข่งขันแอโรบิคคอนเทส  กิจกรรมแรลลี่เดินเท้าเก็บขยะอนุรักษ์เขาหลวง พักแรมบนยอดเขาหลวงที่มีระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชมทิวทัศน์สวยงามและชมพระอาทิตย์ตกขึ้นเหนือยอดเขา ทั้ง 4 แห่ง ชมทิวทัศน์สวยงาม พร้อมสัมผัสอากาศหนาวเย็น และกิจกรรมสันทนาการสื่อความหมายธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตรผู้พิชิตยอดเขาหลวงจากอุทยานแห่งชาติรามคำแหง   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์. 0 5525 2742 – 3 สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณอุทยาน • บ้านพัก • เต็นท์ ทางอุทยานได้จัดบริเวณที่กางเต็นท์ไว้บริเวณยอดเขาหลวง  • ห้องน้ำห้องสุขา มีห้องน้ำห้องสุขาไว้บริการ แยกเป็นสัดส่วนชาย-หญิง ใกล้กับที่กางเต็นท์ ทั้งด้านล่าง และบนยอดเขาหลวง • ร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายอาหารแห้ง เครื่องดื่ม ของใช้ที่จำเป็นบางชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น หม้อหุงข้าว กาน้ำ เป็นต้น • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริการข้อมูล การติดต่อ และอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวการเดินทาง จากจังหวัดสุโขทัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงสี่แยกบ้านคลองโพธิ์ จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 (สุโขทัย-กำแพงเพชร) มุ่งสู่ทิศใต้ตรงตามทางประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอคีรีมาศ จะพบทางสี่แยกบ้านทุ่งหลวงให้เลี้ยวขวา ตามทางไปอีก 16 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เป็นทางลาดยางตลอดสาย รถทุกชนิดสามารถเข้าถึงที่ทำการอุทยาน ฯ ได้

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย