เทศกาลชมโลมา…ที่ท่าข้าม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลชมโลมา…ที่ท่าข้าม

 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นห้วงเวลาที่น้ำเค็มหนุนเข้ามาในน้ำจืดมากกว่าทุกฤดูกาลที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง กระแสน้ำไม่เพียงแต่นำพาสัตว์ทะเลเข้ามาสู่ห้วงน้ำนี้เท่านั้น แต่ยังได้ชักนำ “โลมา” ทูตสันถวไมตรีแห่งทะเลไทยเข้ามาด้วย ทำให้โลมากลายเป็นสีสันของรอยต่อระหว่างแม่น้ำกับทะเล ณ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง


การล่องเรือออกไปชมปลาโลมา ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆ ปลาโลมาอิรวดี เป็นพันธุ์โลมาที่พบมากที่สุดในบริเวณนี้ และเป็นสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมน์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ จัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 138 คือ ห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง หรือห้ามเพาะพันธุ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ยังพบโลมาชนิดอื่นอีกด้วย เช่น โลมาปากขวด โลมาหลังโหนก และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ เป็นต้น
      

เทศบาลตำบลท่าข้าม และชาวชุมชนริมแม่น้ำบางปะกง ร่วมกันจัดงานเทศกาล “ชมโลมา… ที่ท่าข้าม” ติดต่อกันมาทุกปี โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกง รวมทั้งจัดระเบียบการชมปลาโลมาอย่างถูกวิธี ทำให้การจัดกิจกรรมล่องเรือชมปลาโลมาเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลชมปลาโลมามากขึ้นทุกปี


นอกจากนี้ ที่ตำบลท่าข้ามยังมีแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ เกาะธรรมชาติท่าข้าม หรือ เกาะนก เป็นเกาะกลางน้ำซึ่งมีพื้นที่ 125 ไร่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางแจ้ง เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ บนเกาะท่านจะได้พบเห็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่างๆรวมทั้งนกนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ มากกว่า 50 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (สะพานไม้) ความยาวกว่า 1.000 เมตร รวมทั้งยังมีศาลาพักนักท่องเที่ยวและหอชมวิวความสูง 34 ฟุต ซึ่งท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์บนเกาะและปากแม่น้ำบางปะกง 


การเดินทาง
ผู้สนใจสามารถโดยเดินทางตามถนนสาย กรุงเทพ – ชลบุรี (บางนา – ตราด) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง เลี้ยวกลับรถบริเวณ ช่องกลับรถที่ 2 (ก.ม.53) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน เลี้ยวซ้ายเข้าสี่แยกศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกง จากนั้นท่านสามารถเลือกเลี้ยวซ้ายหรือขวา เพื่อไปท่าเรือต่างๆได้ อัตราค่าเช่าเรือชมปลาโลมาประมาณ 600 – 1,200 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2  ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3857 3411 – 2
www.thakham.go.th


ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย