Krabi International Rock Climbing 2009

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Krabi International Rock Climbing 2009

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2552
ณ หาดต้นไทร หาดไร่เล และเกาะปอดะจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ททท. สำนักงานกระบี่ และชมรมปีนผาไร่เล กำหนดจัดงาน "Krabi International Rock Climbing 2009" เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่เป็น Rock Climbing Destination ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักปีนหน้าผาว่าหากนึกถึงการปีนผาต้องไปปีนที่ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีหน้าผาที่สวยงามติดอันดับโลก มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน มีเส้นทางปีนผากว่า 600 เส้นทาง นักปีนผาสามารถเลือกปีนได้ตามระดับความยากง่ายและความท้าทายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นคือ เมื่อปีนไปถึงยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบี่ เช่น ภูเขาหินรูปร่างแปลกตาคล้ายรองเท้าบู๊ท เรือสำเภา หัวนก รวมทั้งมองเห็นหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะไก่ ฯลฯ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. Lead Climbing Marathon
2. Deep Water Soloing

นอกจากกิจกรรมการแข่งขันปีนผาแล้ว ยังมีการจัดการแข่งขัน Thailand Bouldering Asia Cup และการแข่งขันควงไฟ (Fire Contest)


สอบถามรายละเอียด
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทร. 0 7562 3944
E-mail : Krabi_tourism@hotmail.com
Website : www.krabi-tourism.org.

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย