งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดจัดงาน วันที่ 12 – 15 เมษายน 2552

พื้นที่จัดงาน บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมในงาน
การจัดขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส การแสดงพื้นเมือง การสาธิตศิลปะพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ

กิจกรรม Hi-Light
วันที่ 13 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญ และนางสงกรานต์ จากสะพานเนาวรัตน์ถึงวัดพระสิงห์ 
วันที่ 14 เมษายน 2552 เวลา 16.00 น. ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด – ไม้ค้ำสะหลี จากสะพานเหล็กถึงวัดบนถนนท่าแพ 
วันที่ 15 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ขบวนแห่เครื่องสักการะรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงจวนผู้ว่าฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 0 5325 9000 
ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย