มหกรรม ลงน้ำ ลดพุง ลดโลกร้อน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรม ลงน้ำ ลดพุง ลดโลกร้อน

 

วันที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 15.30 – 18.00 น. 
ณ  ชายหาดพัทยา ซอย 4  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมแพทย์ทหารเรือ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา  มหาวิทยาลัยบูรพา โรตารีสากล ไลออนสากล สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา สโมสรและชมรมต่างๆ ได้แก่ Pattaya City EXPATS Club, องค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นต่างๆ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กำหนดจัดงานมหกรรม ลงน้ำ ลดพุง ลดโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ  เมืองพัทยา บริเวณชาดหาดพัทยา ซอย 4

ประธานในพิธี คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กิจกรรมภายในงาน
– การออกกำลังกายในน้ำทะเล  ณ ชายหาดพัทยา ซอย 4 เวลา 16.00 – 18.00 น. จำนวน อย่างน้อย 2,009 คน  ทำลายสถิติมากที่สุดในโลก ของ Guinness World  Records ID : 248850, The largest Aqua aerobics Display [LAAD] โดยลงทะเบียนผู้มาออกกำลังกายแอโรบิก เวลา 13.00 น. การแต่งกายเสื้อยืดสีชมพู
– กิจกรรมบนเวที  การเสวนา เรื่อง Aqua aerobic การแสดงต่างๆ
– นิทรรศการทางวิชาการ  และ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลดโลกร้อน เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
– โซนตรวจสุขภาพ  โซนรักษ์สุขภาพ ( ลดพุง โภชนาการ  การออกกำลังกาย )
– โซนลดโลกร้อน
– การประกวดภาพถ่ายการออกกำลังกายในทะเล ( ภาพ LAAD ) ณ ชายหาดพัทยา รางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
                หลักเกณฑ์
                 – ส่งประกวดได้คนละ 1-2 ภาพ ขนาดอย่างน้อย 11 นิ้ว ไม่เกิน 18 นิ้ว
                   การตัดสิน ดูจากการจัด Position ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ที่เข้ากับ
                   Concept ของงาน ลงน้ำ  ลดพุง  ลดโลกร้อน  โดยตัดสินภายในเวลา 1 เดือน
– การประกวดอุปกรณ์พยุงตัวลอยน้ำด้วยวัสดุรีไซเคิ้ล รางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
                หลักเกณฑ์
                – เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้พยุงตัวให้ลอยน้ำในท่ายืน
                – ประสิทธิภาพ ใช้ลอยน้ำได้ดี ไม่เสื่อมสภาพง่าย
                – วัสดุที่ใช้เป็น ลักษณะ Reuse , Recycle เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้โฟม
                – มีความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดงาน
                – ความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน
                – สมรรถนะรับน้ำหนักผู้สวมได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
– การปั่นจักรยาน  เพื่อรณรงค์ลดพุง ลดโลกร้อน

ขอเรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้าง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ ทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในน้ำทะเล เพื่อร่วมทำลายสถิติโลก พร้อมรับใบประกาศนียบัตรขอบคุณในการมาร่วมออกกำลังกายทำลายสถิติโลกในครั้ง ประวัติศาสตร์นี้ โดยdารลงทะเบียนล่วงหน้า ประเภท บุคคล และ ทีม ภายในวันที่ 15 เมษายน 2552 ที่เว็บไซต์   http://www.rcpt.org  , http://aquaaerobic.webs.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
      @  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  rcpt@asianet.co.th
            โทรศัพท์ 02-716-6744  ต่อ 25 โทรสาร 02-718-1652
      @  นพ.หมอยุ่น  ษัษฐบุตร  พฤทธิพันธุ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
            โทร.081-8708333,  moryoon@hotmail.com

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย