งานพระราชวังสวย กล้วยไม้งาม นครปฐม 52

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานพระราชวังสวย กล้วยไม้งาม นครปฐม 52

งานพระราชวังสวยกล้วยไม้งามนครปฐม 52
วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2552
ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

 

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จังหวัดนครปฐม สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “พระราชวังสวยกล้วยไม้งามนครปฐม 52” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2552 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

นาง สาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตและส่งออกกล้วยไม้ที่สำคัญเป็นอันดับ ต้นๆ ของประเทศ จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานขึ้นภายในพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตการตลาดกล้วยไม้ให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้เพิ่มมูลค่าการผลิตการจำหน่ายให้มากขึ้น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดนครปฐม โดยภายในงานจะจัดให้มีการประกวดกล้วยไม้หลากหลายสกุล เช่น สกุลแคทลียา สกุลแวนด้า สกุลหวาย สกุลฟาแลนนอปซิส กล้วยไม้พันธุ์แท้ กล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม เป็นต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกล้วยไม้   การออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และผู้ที่มาเที่ยวในงานจะได้พบกับกล้วยไม้ “สูง ยาว สาว ทน” คือ การจัดช่อกล้วยไม้หลากสีที่สูงที่สุด การจัดสวนกล้วยไม้ที่ยาวที่สุด เทคนิคการทำสาวกล้วยไม้ที่เสื่อมโทรมไม่ออกดอกให้เป็นกล้วยไม้สาวขึ้นใหม่ และชมว่านงาช้างไม้มงคล ดอกหอมช่อยาว ทนกับทุกสภาวะแม้อดน้ำหลายวันยังอยู่ได้  นอกจากนี้ยังเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น พระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง ตลาดดอนหวาย สวนสามพราน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฯลฯ ได้อีกด้วย

 

  

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 9612-3 , 0 3425 3992
ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8
E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ Call Center 1672

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย