ลัดเลาะถ่ายรูป – เที่ยวทุ่งทานตะวันที่ 2 บุรี (ลพบุรี – สระบุรี)

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ลัดเลาะถ่ายรูป – เที่ยวทุ่งทานตะวันที่ 2 บุรี (ลพบุรี – สระบุรี)

ลัดเลาะถ่ายรูป – เที่ยวทุ่งทานตะวันที่ 2 บุรี (ลพบุรี – สระบุรี)

 

ระยะเวลา: พฤศจิกายน 52 ถึงมกราคม 53

 

 

  

 

งานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรี ประจำปี 2552

 

 

  

 

 

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 – 20 มกราคม  2553
สถานที่: บริเวณพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

กิจกรรม
ถ่ายภาพชมวิวนั่งรถไฟ / ขี่จักรยานชมทุ่งทานตะวัน, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, กิจกรรมทัวร์ทางทหาร อาทิ การดำรงชีพในป่า การยิงปืน พายเรือยาง ฯลฯ

 

     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โทร. 0 3641 3822
กองกิจการพลเรือนศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3642 2774

 

*** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางอีกครั้งค่ะ ***

 

งานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งทั่วทั้งสระบุรี ประจำปี 2552

 

 

  

 

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 
สถานที่: บริเวณพื้นที่ในเขตอำเภอวังม่วง และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

กิจกรรม

ถ่ายภาพ  ชมวิว  ขี่จักรยานชมทุ่งทานตะวัน การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

 

  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 2947
ททท. สำนักงานลพบุรี โทร. 0 3642 2768 – 9  
www.tat.7.com

 

      
ขอบคุณที่มาของกิจกรรมและรูปภาพ:

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 7

http://www.thaigoodview.com/node/17397
http://www.sns.ac.th/www521/401/39.html
http://www.painaima.com/webboard/viewTopic.php?id=496