งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 กรุงเทพมหานคร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมประดับตกแต่งไฟฟ้า : วันที่ 1 ธันวาคม 2551 – 15  มกราคม 2552 ย่านเพลินจิต – ราชประสงค์ – ปทุมวัน– กรุงเทพมหานคร
– กิจกรรมนับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 1มกราคม 2552 ย่านราชประสงค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
– การแสดงดนตรีและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ /การแสดงแสง เสียง สื่อผสม / การนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

 

ไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล 9 พระอารามหลวง

    – วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
    – วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
    – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
    – วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
    – วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
    – วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
    – วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
    – วัดบวรนิเวศวิหาร
    – วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย