งานตรุษจีนปากน้ำโพประจำปี 2552

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานตรุษจีนปากน้ำโพประจำปี 2552


วันที่  19 – 30  มกราคม  2552

สถานที่จัดงาน จ.นครสวรรค์

กิจกรรมภายในงาน

19 ม.ค. 2552
– พิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี พ.ศ. 2552 ณ เวทีหาดสวรรค์ลานบุญ
19 – 30 ม.ค. 2552
– สักการะองค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ และเทพเจ้าทุกองค์ ณ ศาลเจ้าจำลอง
– มหกรรมงานแสดงสินค้าของดีเมืองปากน้ำโพ ณ วัดโพธาราม
– มหกรรมอาหารจีนรสเลิศปากน้ำโพ ณ ไชน่าทาวน์ (ตรอกชุนหงส์)
– สักการะเสริมสิริมงคลกับสวน 12 นักษัตร,สวนเฮ่งเจีย, องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดสวรรค์ลานบุญ
– การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย-จีน “ปากน้ำโพ” พร้อมแสง สี เสียง ณ เวทีหาดสวรรค์ลานบุญ
– ชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ตำนานมีชีวิต “สายเลือดมังกร…สายน้ำแห่งศรัทธา”ณ เวทีหาดสวรรค์ลานบุญ"

28 ม.ค. 52 (กลางคืน)
– ขบวนแห่ประเพณีอันยิ่งใหญ่อลังการ กว่า 24 ขบวน ณ ถนนสายสำคัญในเมือง

29 ม.ค. 52 (กลางวัน)
– ขบวนแห่เจ้าและขบวนแห่ประเพณีอันยิ่งใหญ่ ณ ถนนสายสำคัญในเมือง อลังการกว่า 24 ขบวน


ในบริเวณหาดสวรรค์ลานบุญ ยังประกอบไปด้วยซุ้ม ต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ ดังนี้
• ซุ้มประตูฮกลกซิ่ว/ศาลาระบายสีภาพการ์ตูนและปูนปั้น 12 นักษัตร
• ต้นส้มมงคล/ศาลา 8 เซียนบูชาโคมสวรรค์/ซุ้มมังกรทะยานฟ้า
• ประติมากรรมองค์เจ้าแม่กวนอิม และศาลาบูชาเครื่องสักการะ
• สวนสวรรค์เทพเฮ้งเจีย/มังกรสวรรค์ และประติมากรรม 12 นักษัตร
• แท่นบูชาเจ้าพ่อกวนอู/โคมจีน (ริมน้ำ)/ธงและโคมจีน (กำแพงเมืองจีน)
• โคมพระจันทร์ และโคมพระอาทิตย์

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย