นั่งสามล้อ ผ่อเวียง แอ่วเจียงฮาย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นั่งสามล้อ ผ่อเวียง แอ่วเจียงฮาย"นั่งสามล้อ ผ่อเวียง แอ่วเจียงฮาย"  เส้นทางท่องเที่ยว City Tour ที่ใช้รถสามล้อถีบ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่นที่คงอยู่คู่เมืองเชียงรายมานาน เป็นพาหนะในการพาชมและสัมผัสควมงดงามของศิลปวัฒนธรรม กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ เสริมความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตในเมืองเชียงราย โดยผ่านการบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชนเมืองจากสารถีสามล้อถีบ


นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินและเรียนรู้วิถีชุมชนกับตลาดเช้าหรือไนท์บาซาร์ ตลาดยามค่ำคืนที่มีสินค้าพื้นเมืองมากมายให้จับจ่ายเป็นของฝาก ของที่ระลึกจากเมืองเชียงราย

เส้นทางที่ 1 อิ่มเอม ประหยัดเวลา
เส้นทางที่ผ่าน : โรงแรมเวียงอินทร์ – สถานีขนส่งเก่า – ตลาดสดเทศบาล 2 (กาดศิริกรณ์) – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ – วัดกลางเวียง – วัดพระสิงห์ – วัดพระแก้ว – ตลาดสดเทศบาล 1 (กาดหลวง) – หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ – ตลาดไนท์บาซาร์ (ระยะเวลารวม 1 ชั่วโมง)

เส้นทางที่ 2  (อิ่มใจ เพลินตา)
เส้นทางที่ผ่าน :  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท – วัดพระธาตุดอยจอมทอง – วัดพระแก้ว – วัดพระสิงห์ – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ – ตลาดสดเทศบาล 1 (กาดศิริกรณ์) – ตลาดไนท์บาซาร์ (ระยะเวลารวม 2 ชั่วโมง)

เส้นทางที่ 3  อิ่มบุญ ไหว้พระมงคล
เส้นทางที่ผ่าน : วัดพระธาตุดอยจอมทอง – วัดงำเมือง – วัดพระแก้ว – วัดพระสิงห์ – วัดกลางเวียง – วัดมุงเมือง – วัดมิ่งเมือง – วัดศรีเกิด – วัดศรีบุญเรือง (ระยะเวลารวม 2 ชั่วโมง)

ติดต่อรถสามล้อเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ 085031 0417
1. คุณสุระ เทพมณี ประธานชมรมสามล้อเชียงราย
2. คุณฉลอง ใจมิภักดิ์ รองประธานชมรมสามล้อเชียงราย

อัตราค่าบริการ  ชั่วโมงละ 150 บาทต่อรถสามล้อ 1 คัน ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน

ไม่ว่าจะฤดูกาลไหน นั่งสามล้อ ผ่อเวียง แอ่วเจียงฮาย พร้อมที่จะเชิญชวนไปสัมผัสศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า งดงาม แลtมากด้วยไมตรีของชุมชนคนเมืองเชียงราย


 ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย