OTOP ช้อปช่วยชาติ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / OTOP ช้อปช่วยชาติ


โอ ทอป ช้อปช่วยชาติ
วันที่ 20-29 ส.ค. 53
IMPACT เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-3

 

โอ ทอป ช้อปช่วยชาติ


     การจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศมาจำหน่ายในงาน อาหาร OTOP ชวนชิมของทุกจังหวัด อาทิ ชาชัก จังหวัดสตูล ข้าวแกงแสนตุ้ง จังหวัดตราด เป็นต้น ชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และสาธิตกระบวนการผลิต OTOP ดีเด่นของ 4 ภาค บริการด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจดแจ้งเครื่องสำอางค์ การให้บริการจากโครงการต้นกล้าอาชีพ การให้ความรู้กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (1-5 ดาว) จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการการเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย”

จัดโดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร. 02-141-6166

ที่มา : http://www.thailandexhibition.com/Exhibition/Exhibition-Details.php?id=405