งานวันแม่แห่งชาติ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานวันแม่แห่งชาติ
งานวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 ส.ค. 2551 
พร้อมกันทั่วประเทศ

http://travel.mthai.com/uploads/2009/08/04/1728-attachment.jpg

กิจกรรม…

ทำบุญตักบาตร ร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงทางวัฒนธรรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพร้อมกันทั่วประเทศ ชมความงามของการตกแต่งประดับไฟบริเวณถนนราชดำเนินตลอดทั้งสาย (ตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้าจนถึงพระบรมมหาราชวัง)

ติดต่อสอบถาม
กองอำนวยการโครงการ 12 สิงหามหาราชินี โทร 0 2356 0051 – 2