งานสับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานสับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18

 

งานสับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18


     เริ่มแล้วงาน “สับปะรดภูเก็ต และงานไม้ดอกไม้ประดับภูเก็ต ประจำปี 2553” พร้อมแข่งขันปอกสับปะรดภูเก็ตสร้างสีสันของงาน เน้นส่งเสริมไม้ผลพืชประจำถิ่นยกระดับขึ้นเป็นไม้ผลเอกลักษณะ พร้อมส่งเสริมตลาดไม้ดอกไม้ประดับเหตุมีความต้องการสูงแต่ละปีทำรายได้ให้ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท มั่นใจการจัดงานครั้งนี้มีรายได้สะพัดกว่า 10 ล้านบาท

     ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “สับปะรดภูเก็ต และงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2553 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกสับปะรดภูเก็ต สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จาก 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-18 ก.ค.2553 นี้

     โดยภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด การจำหน่ายสับปะรดภูเก็ต การจัดนิทรรศการเทคนิคการผลิตสับปะรดภูเก็ต การประกวดกล้วยไม้ การประกวดไม้ประดับ รวมทั้งการจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และที่สำคัญการจัดงานในกครั้งจัดให้มีการแข่งขันปอดสับปะรดภูเก็ตขึ้นเป็น ครั้งแรกเพื่อสร้างสีสันการจัดงานให้มีความคึกคักขึ้น โดยงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     นายประพาส บุญสุข เกษตรจังหวัดภูเก็ต ว่า การจัดงานในครั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาสัมพันธ์ไม้ผลที่เป็นพืชประจำถิ่นของ จังหวัดภูเก็ตให้เป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัด โดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตเพื่อให้ตรึงใจนักท่องเที่ยวว่า “มาภูเก็ตต้องกินสับปะรดภูเก็ต หรือนึกถึงภูเก็ตก็ต้องสับปะรดภูเก็ต” จึงได้จัดให้มีงานเทศกาลสับปะรดภูเก็ตเป็นเทศกาลผลไม้ประจำปี

     แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้จัดงานไม้ดอกไม้ประดับมาตั้งแต่ปี 2536 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว ซึ่งไม้ดอกไม้ประดับก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ที่มีความต้องการของตลาดสูง และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างโดยในแต่ละปีทำรายได้มากว่า250 ล้านบาท

     ดังนั้น เพื่อให้งานทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน ทางจังหวัดจึงได้บูรณาการการจัดงานเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่องานสับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18 ประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสับปะรดภูเก็ตให้เป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ว่า สับปะรดภูเก็ตนั้น มีเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

     นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมตลาดไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดภูเก็ต และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง มั่นใจว่า การจัดงานในครั้งนี้มีรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ที่มา : http://www.edtguide.com/dontmiss/activity_detail.php?id=6125