เติมเทียนแต้มสี ดนตรีสวน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เติมเทียนแต้มสี ดนตรีสวน

    

เติมเทียนแต้มสี ดนตรีสวน


     ในวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553 ทางอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามได้มีการจัดกิจกรรมงานเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อ “ เติมเทียนแต้มสี ดนตรีสวน ” เป็นบรรยากาศกิจกรรม เกี่ยวกับเทียน เพลง และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ สร้างสุข คลายทุกข์ร้อน ให้แก่นักท่องเที่ยว กำหนดการมีดังนี้

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553
เวลา 08.30 – 17.00 น. – นิทรรศการความรู้วันเข้าพรรษา
– ชมเพลินเสียงเพลง…..ธรรมะบรรเลง
– หล่อเทียนโบราณ
– พบซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ – ลานค้า สยามไท
– มือปั้นเทียน เวียนด้วยใจ – ชะลอมหนามตาล อ.บางแพ จ.ราชบุรี
– พับจากใจ “บัวไทย ใบเตย ” – จักสานงานตะกร้า อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
– ระบายถุงผ้า นานาจิตตัง – โคมไฟกะลา อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
– จับผ้าจุ่มสี “มัดย้อม” – ดินก้อนเดียว อ.เมือง จ.ราชบุรี
– ไข่ เด็ก เด็ด – ผ้าบาติก อ.เมือง จ.ราชบุรี

เวลา 10.30 น. – 11.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ ครูดนตรี
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ เด็ก ๆ สวนศิลป์บ้านดิน ( เล่นขิม )
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. – ฟังบรรยายธรรมะและเพลิดเพลินกับเพลงธรรมะในสวน จากคุณ…โจโฉ
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ ครูดนตรี
หมายเหตุ : ช่วงเวลาในการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553
เวลา 08.30 – 17.00 น. – นิทรรศการความรู้วันเข้าพรรษา
– ชมเพลินเสียงเพลง…..ธรรมะบรรเลง
– หล่อเทียนโบราณ
– พบซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ – ลานค้า สยามไท
– มือปั้นเทียน เวียนด้วยใจ – ชะลอมหนามตาล อ.บางแพ จ.ราชบุรี
– พับจากใจ “บัวไทย ใบเตย ” – จักสานงานตะกร้า อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
– ระบายถุงผ้า นานาจิตตัง – โคมไฟกะลา อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
– จับผ้าจุ่มสี “มัดย้อม” – ดินก้อนเดียว อ.เมือง จ.ราชบุรี
– ไข่ เด็ก เด็ด – ผ้าบาติก อ.เมือง จ.ราชบุรี

เวลา 10.30 น. – 11.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ ครูดนตรี
เวลา 11.10 น. – 12.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ เด็ก ๆ สวนศิลป์บ้านดิน ( เล่นขิม )
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. – ฟังบรรยายธรรมะและเพลิดเพลินกับเพลงธรรมะในสวน จากคุณ…โจโฉ
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ ครูดนตรี
หมายเหตุ : ช่วงเวลาในการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553
เวลา 08.30 – 17.00 น. – นิทรรศการความรู้วันเข้าพรรษา
– ชมเพลินเสียงเพลง…..ธรรมะบรรเลง
– หล่อเทียนโบราณ
– พบซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ – ลานค้า สยามไท
– มือปั้นเทียน เวียนด้วยใจ – ชะลอมหนามตาล อ.บางแพ จ.ราชบุรี
– พับจากใจ “บัวไทย ใบเตย ” – จักสานงานตะกร้า อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
– ระบายถุงผ้า นานาจิตตัง – โคมไฟกะลา อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
– จับผ้าจุ่มสี “มัดย้อม” – ดินก้อนเดียว อ.เมือง จ.ราชบุรี
– ไข่ เด็ก เด็ด – ผ้าบาติก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เวลา 11.10 น. – 12.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ ครูดนตรี
เวลา 10.00 น. – 11.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ เด็ก ๆ สวนศิลป์บ้านดิน ( ขลุ่ย , ฆ้อง )
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. – ฟังบรรยายธรรมะและเพลิดเพลินกับเพลงธรรมะในสวน จากคุณ…โจโฉ
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ ครูดนตรี
หมายเหตุ : ช่วงเวลาในการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553
เวลา 08.30 – 17.00 น. – นิทรรศการความรู้วันเข้าพรรษา
– ชมเพลินเสียงเพลง…..ธรรมะบรรเลง
– หล่อเทียนโบราณ
– พบซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ – ลานค้า สยามไท
– มือปั้นเทียน เวียนด้วยใจ – ชะลอมหนามตาล อ.บางแพ จ.ราชบุรี
– พับจากใจ “บัวไทย ใบเตย ” – จักสานงานตะกร้า อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
– ระบายถุงผ้า นานาจิตตัง – โคมไฟกะลา อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
– จับผ้าจุ่มสี “มัดย้อม” – ดินก้อนเดียว อ.เมือง จ.ราชบุรี
– ไข่เค็ม สมุนไพร – ผ้าบาติก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เวลา 10.30 น. – 11.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ ครูดนตรี
เวลา 11.05 น. – 12.00 น. – ดีดสีตีเป่ากับ เด็ก ๆ สวนศิลป์บ้านดิน ( ขลุ่ย , ฆ้อง )
เวลา 12.30 น. – 13.30 น. – เพลิดเพลินกับดนตรีในสวน จากคุณ. ศุ บุญเลี้ยง……
เวลา 13.45 น. – 14.30 น. – ฟังบรรยายธรรมะและเพลิดเพลินกับเพลงธรรมะในสวน จากคุณ…โจโฉ
เวลา 14.35 น. – 15.35 น. – ดีดสีตีเป่ากับ ครูดนตรี
หมายเหตุ : ช่วงเวลาในการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่มา : http://www.scppark.com/news.php?id=64