งานสยามราตรี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานสยามราตรี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

    
งานสยามราตรี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 18.00 – 21.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

     

งานสยามราตรี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

   
     พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจัด “งานสยามราตรี ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ” จ.สมุทรปราการโดยได้เปิดให้ทุกท่านเข้าชมบรรยากาศความสวยงามยามราตรีของงานช่างศิลป์ไทย อาทิ งานเคาะดุนโลหะ งานปูนปั้นสดประดับเบญจรงค์ รวมทั้งความอลังการของงานประติมากรรมทองแดงช้างเอราวัณ และชมการแสดงอันสวยงามที่เล่าถึงการกวนเกษียรสมุทร ระหว่างอสูรกับหมู่ทวยเทพจนได้ของวิเศษหลายอย่างและหนึ่งในนั้นคือ ช้างเผือกเอราวัณ 

 
ตารางกิจกรรม
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารบุปเฟ่ต์
19.00 – 20.30 น.  เปิดเข้าชม ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ ในบรรยากาศยามราตรี
20.30 – 21.00 น.  การแสดง แสง สี เสียง อันตระการตา
– รำซัดชาตรี
– การแสดงชุด “กวนเกษียรสมุทร”
21.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
ติดต่อสอบถามและจองบัตรเข้าชมได้ที่
โทรศัพท์ 02-371-3135-6
E-mail:pr_erawan@hotmail.com
www.erawan-museum.com

 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก :
www.erawan-museum.com