การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ร่วมกับ อำเภอแหลมงอบ เทศบาลตำบลแหลมงอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตราด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

 การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10

การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555

โดยกิจกรรม การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลตราด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และกระตุ้นจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดไป

ชื่องาน การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555
วันแข่งขัน วันศุกร์ – อาทิตย์ ในสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม (7 – 9 ธันวาคม 2555)
พื้นที่การแข่งขัน บริเวณหมู่เกาะทะเลตราดในระยะทางที่สามารถติดต่อสื่อสารทางวิทยุ CB
และวิทยุรับ – ส่ง มดดำช่อง 16 F เพื่อใช้ในการแข่งขัน

สถานที่จัดกิจกรรม การแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด ครั้งที่ 10
ท่าเทียบเรือกระโจมไฟ อำเภอแหลมงอบ บริเวณ ททท.สำนักงานตราด
เลขที่ 100 ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
สถานที่รับสมัคร ททท.สำนักงานตราด โทรศัพท์. (039) 597-259 ถึง 60
เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ E-Mail : tattrat@tat.or.th

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555
ค่าสมัคร ทีมละ 3,000.- บาท (1 ทีม มีนักกีฬาได้ไม่เกิน 6 คน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่าย
คนละ 300.- บาท) ทีมที่สมัครจะได้รับเสื้อยืด, ของที่ระลึกและการเข้าร่วม
งานเลี้ยงรับประทานอาหาร / ประกาศผลรางวัล

การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ททท.สำนักงานตราด ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 206-603-071-6 และส่งหลักฐาน
ยืนยันการชำระเงินมาทางโทรสารหมายเลข (039) 597-255 (อัตโนมัติ)

กิจกรรม – แข่งขันตกปลาชิงถ้วยรางวัล, รางวัลเงินสด, ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรมที่พัก
กิจกรรมท่องเที่ยว, บัตรรับประทานอาหาร, ของที่ระลึก ฯลฯ
– การประกวดภาพวาด
– งานประกาศผลรางวัลผู้ชนะการแข่งขันประจำปี 2555
– พิธีจับรางวัลมอบให้กับทีมตกปลาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
รูปแบบการแข่งขัน – ใช้กฎและข้อบังคับตามกติกาสากลในการแข่งขัน
-.เป็นการแข่งขันตกปลาด้วยเรือ (นักกีฬาเช่าเรือเอง)
– อุปกรณ์สำหรับการตกปลา นักกีฬานำมาเอง
– ก่อนการปล่อยเรือ กรรมการภาคสนามจะทำการตรวจเรือตกปลาทุกลำ