มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย

            

การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย”
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 17.30 – 20.00 น.
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย   มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย

 
ททท.โคราช ขอเชิญทุกท่านชมการแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย”

 
     นายอรรถพล  วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า  นี่คือการแสดงนาฏการที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วิมายะนาฏการ ในชุด “พุทธบูชา” เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมาย และอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย”

 
     กิจกรรมภายในงานที่ต้อนรับผู้มาเยือนของชาวพิมาย ด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญ การนำชมศาสนสถาน สมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดยยุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนพิมายวิทยา ชมการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านเมืองพิมาย ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ” ชุดพุทธบูชา เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลา อาทิ ฉากการสร้างปราสาทหิน การแสดงรำมวยโบราณ เรือมจับกรับ เรือมซันตรูจ ขบวนแห่พระพุทธบูชา และระบำพิมายปุระ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ค่าบัตรเข้าชมการแสดง 400  บาท ต่อ 1 ท่าน ราคานี้รวมค่าชมการแสดง กิจกรรมต่าง ๆ และค่าชมการสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง

 
การจองบัตรชมการแสดงรอบปกติ ติดต่อสอบถาม /จองการแสดงได้ที่    
ที่ว่าการอำเภอพิมาย โทร.0 4447 1617 
เทศบาลตำบลพิมาย  โทร.0 4447 1121 

 
การจองบัตรชมการแสดงรอบพิเศษ
แบบหมู่คณะจำนวนตั้งแต่  1 – 200 คน ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ 60,000 บาท หรือ
หมู่คณะจำนวนตั้งแต่  201 – 400 คน ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ 65,000 บาท หรือ
หมู่คณะจำนวนตั้งแต่  401 คน ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ 70,000 บาท

 
(รอบการแสดงพิเศษ ค่าอาหารเพิ่มท่านละ 200 บาท) พร้อมมีบริการภาษาต่างประเทศ  (เฉพาะรอบพิเศษ) ญี่ปุ่น / อังกฤษ และฝรั่งเศส 
ติดต่อสอบถาม /จองการแสดงรอบพิเศษได้ที่
คุณจาตุรงค์ ถนอมกลาง โทร.0 4447 1617 
คุณญาดา  ศริญญามาศ  โทร. 08 1877 6682 / 0 4447 1650 
เทศบาลตำบลพิมาย  โทร.0 4447 1121 
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิมาย โทร.08 6648 5228  หรือที่ 
ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3030 / 0 4421 3666

 
www.tat.or.th/nakhonratchasima 
E – Mail :
tatsima@tat.or.th

 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย