งานวันช้างไทย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานวันช้างไทย

    

วันที่ 13 มีนาคม 2553
ณ บริเวณแม่สาช้างเนิร์สเซอรี่ ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

        

elephantday

    

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ให้การสนับสนุน ปางช้างแม่สา จัดกิจกรรม “วันช้างไทย” ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 ณ บริเวณแม่สาช้างเนิร์สเซอรี่ ปางช้างแม่สา ชมฟรี ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น.

    

     พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดสะโตกช้างสำหรับช้างจำนวนกว่า 70 เชือก พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้างเพื่อเป็นสิริมงคล การแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมจากมูลนิธิเพื่อนสล่า การเปิดตัวชมรม “เรารักช้างไทย” ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันจำนวนประชากรช้างลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี ในอนาคตอันใกล้นี้ช้างไทยมีโอกาสสูญพันธ์ในที่สุด

     

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2506 โดยมติของคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการกำหนดต้นไม้ประจำชาติและสัตว์ประจำชาติของกรมป่าไม้ ภายใต้การมอบหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ “ช้างเผือก” (White elephant) เป็นสัตว์ประจำชาติไทย

    

     ต่อมา มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ได้ดำริจัดตั้ง “วันช้างไทย” (Thai Elephant Day) ในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ตรงกับวันที่มีมติของกรมป่าไม้ที่กำหนดเอาช้างเผือกเป็นสัตว์ประจำชาติ แล้วนำเสนอรัฐบาลในสมัยที่นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ประกาศให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันช้างไทย”

    

     เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไป

    

     ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านรณรงค์สร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหนช้างไทย ขอเชิญเที่ยวงาน “วันช้างไทย” ณ บริเวณแม่สาช้างเนิร์สเซอรี่ ปางช้างแม่สา ชมฟรี ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น.

    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ปางช้างแม่สา โทร. 0 5320 6247-8

หรือที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607

หรือสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ททท. TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 

    

รายละเอียดกิจกรรม “วันช้างไทย” วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553
ณ แม่สาช้างเนิร์สเซอรี่ ปางช้างแม่สา เวลา 12.00-16.00 น.

    

1. ชมการจัดสะโตกช้างอันยิ่งใหญ่สำหรับบรรดาช้างจำนวนกว่า 70 เชือก
2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง เพื่อเป็นสิริมงคล
3. โครงการ “มัคคุเทศก์เติมความฝัน ปันความรักให้น้อง ครั้งที่ 10” จากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่
4. เวทีความรู้และสันทนาการโดยพี่ๆสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ชมศิลปหัตถกรรมเชิงช่างสล่าเมือง โดยคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา
6. ชมภาพวาดที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ ของกลุ่มศิลปินช้างประจำปางช้างแม่สา ภายในหอนิทรรศการศิลปะ ปางช้างแม่สา
7. ชมการแสดงร่วมกันระหว่างคนและช้างในรูปแบบของละครพื้นเมืองอิงประวัติศาสตร์
8. เยี่ยมชมและเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองที่ซุ้ม กาดชุมชน จากกลุ่มแม่บ้านท้องถิ่นอำเภอแม่ริม
9. พิธีเปิดชมรม  “เรารักช้างไทย” และเว็ปไซต์ของชมรม  พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี และถ่ายภาพช้าง ในหัวข้อ “ช้างไทยในหัวใจฉัน”
10. ชมซุ้มความรู้และพันธุ์ไม้ต่างๆ จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

    

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยแห่งประเทศไทย