งานวันพ่อ 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานวันพ่อ 2555

travel mthai ขอเชิญพสกนิกรทุกชนชาติ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมพลังถวายพระพรแด่ พ่อหลวงของเรา ณ สถานที่จัดกิจกรรม งานวันพ่อ 2555 ทั่วไทย

งานวันพ่อ 2555

งานวันพ่อ 2555 พระราชพิธี 5 ธันวาคม 2555

เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมสวมเสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคล และ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยพระราชพิธีจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า

_____________________________

งานวันพ่อ 2555  ทำดีให้พ่อดู I will do for king

เชิญร่วมกิจกรรม รวมพลังทำความดี เลือกแสดงพลังความดีของคุณ กับ ๙ คนดัง ๙ กิจกรรม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 7 กุมภาพันธ์ 2556

โดยกิจกรรมความดีแรก  คือ “อดทน” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 ธัีนวาคม 2555 เวลา 6.00น. -9.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ประตู 1 จตุจักรฝั่งสวนสาธารณะ  เป็นการรวมพลังความ “อดทน” พร้อมใจกันใส่เสื้อยืดสีขาววิ่งเทิดพระเกียรติพร้อมศิลปิน  เบน และน้ำแข็ง AF7 คชาและโปเต้ AF8 ไอซ์และเนสท์ AF9

กิจกรรมอื่นๆ อีก 8 กิจกรรม ได้แก่ “มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ยากไร้  ร่วมกับเหล่าทหารผู้ “เที่ยงธรรม” กับ ปู ไปรยา สวนดอกไม้ เพื่อมอบให้กองทัพอากาศ  / “อ่อนโยน” รับปีใหม่ที่บ้านพักคนชรา  กับ จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา  ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางแค / ให้เลือดให้ชีวิตร่วม “บริจาค” โลหิต 900,000 ซีซี กับ เอ พศิน เรืองวุฒิ ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย / เพิ่ม “ศีล” บำรุงใจ บำเพ็ญประโยชน์ ที่ ร.พ. เด็ก กับ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / สนับสนุนทุก “ความเพียร” มอบของเล่นเสริมทักษะและสื่อเสริมพัฒนาการ กับ เจ เจตริน วรรธนะสิน เพื่อมอบให้มูลนิธิกระจกเงา / มอบเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เป็น “ทาน” แก่ผู้ยากไร้กับ หลุยส์ สก๊อต เพื่อมอบให้มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท / รักเพื่อนสี่ขา “อย่าเบียดเบียน” ร่วมกันดูแลเพื่อนกับ กันต์ กันตถาวร  ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ / ฝึกใจให้ “ไม่โกรธ” ไปปฏิบัติธรรมกับ เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ ที่เสถียรธรรมสถาน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iwilldoforking.com

_____________________________

งานวันพ่อ 2555 พระบารมี ๙ ไกล สถิตไทยทั่วหล้า (The Prestige of Our Beloved King)

ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สวนเบญจกิติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

_____________________________

งานวันพ่อ 2555 ถนนศิลปะ แห่งอัครศิลปิน

บริษัท เอ็ม บี เคจำกัด (มหาชน) หน่วยงานราชการ และบริษัท ห้างร้านในพื้นที่ กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 “ถนนศิลปะ แห่งอัครศิลปิน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 ขึ้นที่บริเวณลานกิจกรรม MBK AVENUE ชั้น G MBK Center ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน ตั้งแต่เวลา 13.00-19.30 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา และร่วมเทิดพระเกียรติที่พระองค์ท่านทรงเป็นอัครศิลปิน โดยการน้อมนำ พระปรีชาสามารถในด้านจิตรกรรม ด้านประติมากรรม ด้านการถ่ายภาพด้านหัตถกรรม และด้านการดนตรี มาจัดแสดงในรูปแบบของถนนศิลปะ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวาดภาพเทิดพระเกียรติฯความยาว 85 เมตร ประติมากรรมเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์จากเหล่าศิลปิน ตลอดจนพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

_____________________________

งานวันพ่อ 2555 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และให้เยาวชนและครอบครัวใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้พบปะผู้ปกครอง ได้แสดงความรักความผูกพันต่อครอบครัว ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และมีความตระหนักถึงพระคุณพ่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กรเพื่อเด็กและเยาวชน เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนในความดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ อันเป็นการยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม การรำอวยพร และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดเรียงความ และวาดภาพเกี่ยวกับพ่อ

_____________________________

งานวันพ่อ 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2555 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมคือ จุดเทียนชัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กราบที่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมพิธี ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายความเคารพ พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ตามรอยพ่อ” การแสดงประกอบเพลง จากนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

_____________________________

งานวันพ่อ 2555 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วัน พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2555 ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคล และสนุกกับกิจกรรมหลากหลาย ชมฟรี คอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง อาทิ ไผ่ พงศธร พร้อมสัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด สนุกกันต่อกับ Bird Festival จัดแสดงนกต่างๆ นานาชนิด สอบถามเพิ่มเติมโทร. 038 – 318444 และ www.kkopenzoo.com

_____________________________

เที่ยว งานวันพ่อ 2555

“ธันวาพาพ่อเที่ยว” กิจกรรมพิเศษกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

งานวันพ่อ 2555

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ข่าวการจัดกิจกรรม งานวันพ่อ 2555 “ธันวาพาพ่อเที่ยว” เป็นกิจกรรมพิเศษกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ เดือนธันวาคม 2555 เนื่องด้วยเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ หรือ วันพ่อแห่งชาติ นับเป็นเดือนที่ลูกๆ ทุกคนน้อมรำลึกถึงพระคุณของพ่อ แสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อ

ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบแทนพระคุณของพ่อโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการส่งมอบความสุขแก่บุคคลสำคัญคนหนึ่งของครอบครัว ททท.จึงได้จัดแคมเปนและกิจกรรมพิเศษ “ธันวาพาพ่อเที่ยว” เพื่อสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประจำเดือนธันวาคมตลอดเดือน โดยอาศัยบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม อาทิ ดารานักร้อง นักแสดง ร่วมทำกิจกรรมพาพ่อเที่ยวพร้อมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมพิเศษ “ธันวาพาพ่อเที่ยว”นำร่องเป็นการตอบแทนสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เสริมสร้างความรักและสานความสัมพันธ์ในครอบครัวกระตุ้นให้ลูกๆ ระลึกถึงความสำคัญของวันพ่อ และน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลาง ตลอดจนใช้การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่ตัวแทนของพ่อที่สร้างคุณงามความดีทำประโยชน์แก่สังคม

นอกเหนือการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ททท.ยังได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวนำร่อง “ธันวาพาพ่อเที่ยว” ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย

เส้นทางที่ ๑  เชียงใหม่-เชียงราย  ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
…..เที่ยวกับดาราแขกรับเชิญ คุณมะปรางค์ วิรากานต์ เสณีตันติกล และคุณณัฐ ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง
…..รูปแบบการเดินทางเป็นคาราวานแรลลี่ & ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่-เชียงราย เช่น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ วัดร่องขุ่น แม่สาย ตลาดท่าขี้เหล็ก โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน กิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและเด็กชาวเขา ณ บ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ฯลฯ

 

เส้นทางที่ ๒ กรุงเทพฯ-หัวหิน (มนต์เสน่ห์ทะเลวัง กับ เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
…..เที่ยวกับรถไฟ “กินเที่ยวช้อป OTOP TRAIN” สายแรกใหม่ล่าสุดของเมืองไทย เส้นทางสายคลาสสิค “มนต์เสน่ห์ทะเลวัง” กทม.-หัวหิน กับดาราแขกรับเชิญคุณริต้า ศรีริต้า เจนเซ่น และคุณเฟิสท์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์
….รูปแบบการเดินทางโดยรถไฟตู้ขบวนพิเศษและรถโค้ช ศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆของจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์ เช่น นาเกลือ แหลมผักเบี้ย พระราชวังบ้านปืน หมู่บ้านเขาเต่า สถานีรถไฟหัวหิน สวนสนประดิพัทธิ์ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีฯ กิจกรรม CSR เรียนรู้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการชั่งหัวมัน และปล่อยปูสู่ป่าชายเลน เป็นต้น

เส้นทางที่ ๓  กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี (เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ กับ เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
…เที่ยวกับดารารับเชิญคุณเจมี่ บูเฮอร์ และคุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์
….รูปแบบการเดินทางเป็นคาราวานแรลลี่ & ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว กทม.-อยุธยา-อ่างทอง-สุพรรณบุรี เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง ทุ่งมะขามหย่อง วัดม่วง ตลาดเก้าห้อง ตลาดสามชุก ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร กิจกรรม CSR    ปล่อยปลา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งนี้ ททท. จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ผ่านทาง สวพ.FM 91 สถานีวิทยุจิตอาสาเพื่อความปลอดภัยและการจราจร เพื่อค้นหาพ่อ-ลูก (และครอบครัว) ผู้โชคดีร่วมกิจกรรมนำร่องดังกล่าว ทั้ง 3 เส้นทางนำร่อง

สอบถามรายละเอียด โทร 1672 และ  www.เที่ยวภาคกลาง.com

 รวบรวมโดย : travel.mthai.com