เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ททท. รุกส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานชูไฮไลท์ “แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม” ในงานใหญ่ประจำปี เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556

เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556

นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ททท. และนายปณิทาน  บำราศอรินทร์พ่ายผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัทเอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์  แอนด์  ดิเวลลอปเม้นท์จำกัดร่วมแถลงข่าวงาน “เทศกาลเที่ยวอีสาน๒๕๕๖” (Amazing I San Fair 2013 ) เพื่อกระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวสู่อีสานมากขึ้น ด้วยความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต  มีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และแหล่งโบราณคดีต่างๆ  และพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศโดดเด่น สวยงาม  นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังได้ความรู้และประสบการณ์ควบคู่กันไปอีกทางหนึ่ง

www.เที่ยวอีสาน.com  สามารถสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ค่อนข้างมาก เมื่อผนวกกับการส่งเสริมการประชุมสัมมนาในพื้นที่และการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางด้วยการให้บริการแบบ Fly’n Ride ของสายการบินนกแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ – นครพนม และสกลนคร และเชื่อมโยงการเดินทางโดยรถโค้ชต่อไปยังจังหวัดมุกดาหาร ทำให้นักท่องเที่ยวมีหลากหลายทางเลือก จึงเป็นโอกาสของภาคอีสานที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่มากยิ่งขึ้น”

สำหรับงาน เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ (ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๖) ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคอีสานครั้งใหญ่ในรอบปี  โดยมีความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เห็นว่างานดังกล่าวเป็นช่องทางที่ดีในการประชาสัมพันธ์

แนะนำธุรกิจใหม่ ๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้โดยตรง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการได้ในอนาคต”

ไฮไลท์ของงานใน ๖ โซนมหัศจรรย์แห่งดินแดนอีสาน ได้แก่ โซนเลิศล้ำงานศิลป์ ถิ่นประเพณี / โซนศรัทธา บารมี อริยสงฆ์ / โซนชิคแอนด์ชิลด์ / โซนเสน่ห์วิถีชุมชน สังคมอีสาน / โซนถักทอคุณค่า ผืนผ้าแดนอีสาน / โซนตลาดอีสานแซบ ชมงานบุญประเพณีต่างๆ จากต้นตำรับ อาทิ ประเพณีบุญแห่ต้นกระธูปและสาธิตการทำต้นกระธูป ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ และการสาธิตการทำตุ้มนก ตุ้มหนู สาธิตการทอผ้าไหมยกทองจากหมู่บ้านท่าสว่าง และไหมแพรวา สินค้าพื้นเมือง และ OTOP  ของที่ระลึกของอีสาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม และสาระความบันเทิง ในรูปแบบของการแสดงภาคอีสานมากมาย การแสดงดนตรี แบบวัฒนธรรมอีสานจากศิลปินอีสานขนานแท้ เทศกาลเที่ยวอีสาน 2556  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องเพลนารีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์