มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

กำหนดจัดงาน
วันที่ 10 – 15 เมษายน 2552

พื้นที่จัดงาน
บริเวณ 9 พระอารามหลวง และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

กิจกรรมในงาน
• การจำลองสงกรานต์ 4 ภาค กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป 4 ภาค 
การสาธิตทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมจากภาคต่างๆ
• วันที่ 10 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. พิธีเปิดงาน 
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร


กิจกรรม Hi-Light

• "สงกรานต์วิถีไทย" และ "ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง" เวลา 09.00 – 18.00 น. 
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2552 บริเวณ 9 พระอารามหลวง และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ 
1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) 
3. วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร 
4. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
5. วัดบวรนิเวศวิหาร 
6. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร 
7. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) 
9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอรับ "Passport ไหว้พระ 9 วัด" ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ประจำวัดทุกวัด
เมื่อประทับตราครบ 9 วัด รับคูปองลุ้นรางวัลพระเลี่ยมทองคำจาก 9 พระอารามหลวง และรางวัลอื่นๆ

• กิจกรรมรณรงค์ "แต่งไทยเล่นน้ำสงกรานต์แบบวิถีไทย" วันที่ 4 – 12 เมษายน 2552 เวลา  17.00 – 18.00 น. บริเวณถนนข้าวสาร โดยให้มีการรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกวิธี

• กิจกรรมสงกรานต์ถนนข้างสาร – บางลำพู – วิสุทธิกษัตริย์ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ บางลำพู และวิสุทธิกษัตริย์ 
วันที่ 11 – 13 เมษายน 2552


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TAT Call Center 1672
กองสร้างสรรค์กิจกรรม ททท. โทร. 0 2250 5522 ต่อ 3470-3

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย