มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 6

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 6

                  

มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 6
วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2553
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

001 002

    

     ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการสร้างสรรค์สะสมภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสืบเนื่องกันยาวนาน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย มวยไทยและกระบี่กระบองนั้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาช้านานคู่กับประวัติศาสตร์ไทยซึ่ง เป็นวิถีชีวิตของคนไทยดังจะเห็นได้จากวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 1 และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 2 ก็ล้วนแต่ใช้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยในการกอบกู้เอกราช

    

     ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาและ อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปและเผยแพร่ไปสู่นานาชาติ สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย จึงได้จัด มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยสู่นานาชาติขึ้น โดยกำหนดเอาวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่นายขนมต้ม นักมวยจากกรุงศรีอยุธยา ชกมวยเอาชนะนักมวยพม่าถึง 10 คน ในวันที่ 17 มีนาคม 2317 ที่กรุงย่างกุ้ง เป็นวันจัดกิจกรรมทุกปี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2553 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            

003 004

       

รายละเอียดกิจกรรม

        

วันที่ 14 มีนาคม 2553 การจัดพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ณ วัดมหาธาตุ
มีวัตถุประสงค์หลักหนึ่งคือเพื่อให้นักมวยไทยชาวต่างชาติได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู เพื่อสร้างความประทับใจ และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทุกปี พร้อมเชิญชวนบุคคลใกล้ตัวเดินทาง  (มองภาพและคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้วยว่าปัจจุบันมีหลายประเทศ ที่มีการจัดงานมวยไทย และมีนักมวยไทยชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก)
          

(1)  จัดพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (วิหารพระมงคลบพิตร) เพื่อให้ภาพการจัดงานที่สวยงามและสอดคล้องกับการชูภาพลักษณ์ของภาคกลาง ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ “การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” (Nostalgia Tourism)  แนวคิดการนำเสนอ จัดพิธีไหว้บูรพมหากษัตริย์ไทย และนำเสนอภาพให้นักมวยไทยชาว ต่างชาติ ได้เข้าใจว่า มวยไทยเริ่มต้นอย่างไร และเป็นวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ที่พระมหากษัตริย์ เรื่อยไปถึงคนไทยทั่วไปต่างต้องเรียนไว้ เพื่อปกป้องบ้านเมือง และตัวเอง โดยจะนำเสนอในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ อันจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นความสำคัญในพิธีไหว้ครูมวยไทย
(2) จัดนิทรรศการมวยไทย และนิทรรศการศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย แนวคิดการนำเสนอ จัดนิทรรศการ ในแบบที่ใช้คนจริงมาแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย อาทิ การต่อสู้ด้วยดาบสามบาน  ด้วยง้าว กระบี่กระบอง ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ และเป็นเชิญชวนให้มาศึกษาศิลปะการต่อสู้ของไทยในหลากหลายแขนง ทั้งเป็นการเสริมให้เข้าใจในช่วงเวลาการจัดพิธี ในข้อ (1)
(3) จัดกิจกรรมสาธิตศิลปหัตถกรรม และอาหารไทย
(4) จัดพื้นที่ให้ค่ายมวยไทย มานำเสนอหลักสูตรการอบรม พร้อมให้ค่ายมวยหรือสถาบันการศึกษามวยไทย นั้นๆ รับสมัครได้เลยหากมีผู้สนใจ
(5) การจำลองตลาดโบราณ ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ทั้งแขกเชิญ นักมวย และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมชมชิม อาหารไทยอยุธยา และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย
(6) จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นักมวยไทยชาวต่างชาติ และแขกเชิญพิเศษ

           

วันที่ 15-16 มีนาคม 2553  ณ หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     การจัดกิจกรรมสัมมนาและการอบรมหลักสูตรมวยไทย ให้กับนักมวยไทยชาวต่างชาติ และผู้สนใจ ดำเนินการโดย สมาคมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

          

วันที่ 17 มีนาคม 2553  บริเวณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(1) การจัดพิธีบวงสรวงนายขนมต้ม เวลา 09.00 น. บริเวณอนุสาวรีย์นายขนมต้ม
(2) การจัดกิจกรรมกีฬาไทย การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงไก่ชน ตลาดนัดไก่ชน
(3) การแข่งขันชกมวยนานาชาติ และชกมวยไทยพื้นบ้าน เวลา 16.00 น.
(4) การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เวลา 17.00 น.
(5) การแข่งขันกีฬาเปตอง

    

     นอกจากนี้ยังมีการจัดทำของที่ระลึก อาทิ เหรียญนายขนมต้ม เสื้อที่ระลึก พวงกุญแจที่ระลึก นวมขนาดเล็กที่ระลึก หมวกที่ระลึก แก้วกาแฟ ชุดโบราณมวยไทย กางเกงมวยไทย

              

สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่
กองส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3492

www.ideabar.com/muaythai
www.thaimartialarts.org 
e-mail :
worldmuayboran@yahoo.co.th
e-mail :gmaster_woody@hotmail.com

               

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย